بررسی خصوصیات ریخت شناسی و پراکنش دو گونه Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. از مایسیدها برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس

شهرام بذرافشان؛ نسرین سخایی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 1-10

چکیده
  مایسیدها سخت پوستانی کوچک پلانکتونیک می باشند که دارای پراکنش جهانی اند و در محیطهای متنوع و اعماق مختلفی از دریاها زندگی می کنند. این مطالعه به منظور بررسی گونه های پلانکتونی میگوهای مایسید در سواحل ایرانی خلیج فارس (مصب بین رودخانه های اروند و بهمنشیر) از اسفند ماه 89 تا مهرماه 90 بصورت ماهانه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از ...  بیشتر

برخی از خصوصیات تولید مثلی رفتگر ماهی خاردار (Cobitis taenia) در حوضه جنوبی دریای خزر

سهیل بهربر

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 10-20

چکیده
  ماهی رفتگر Cobitis taenia، یکی از گونه‌های مهم شاخص و کفزی در آب‌های سواحل جنوبی دریای خزر می‌باشد. صید و نمونه برداری توسط دستگاه الکتروشوکر با ولتاژ 300 ولت انجام شد. در مجموع 410 نمونه صید گردید. نمونه برداری ماهیانه و طی یک دوره یک ساله از مهر ماه 1387 لغایت شهریور ماه 1388 با توجه به شرایط نمونه برداری در مجموع 2 ایستگاه ماهانه بین 16عدد تا 50عدد ...  بیشتر

فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837)

اسماعیل حسین نیا؛ قباد آذری تاکامی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود بهمنی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 20-30

چکیده
  در این تحقیق از جیره های غذایی مختلف جهت تغذیه و پرورش کرم سفید به عنوان غذای زنده بچه ماهیان خاویاری استفاده گردید چهار تیمار جیره غذایی شامل: جیره شاهد (آرد گندم، سبوس برنج و هویج)، جیره A (آرد گندم، سبوس برنج و سیب زمینی)، جیره B (آرد گندم، سبوس برنج، سیب زمینی و هویج) و جیرهC  (آرد گندم، سبوس برنج و آزولا)  طی یک دوره سه ماه مورد استفاده ...  بیشتر

پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp.در ناحیه فلات قاره سواحل ایرانی دریای عمان

حسین خیامی؛ جعفر سیف آبادی؛ حمید رضایی مارنانی؛ مهرشاد طاهری؛ راحله بگ زاده باغان

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 30-40

چکیده
  در این تحقیق پراکنش، فراوانی و زیتوده Ampelisca sp. در فلات قاره بخش ایرانی دریای عمان (از جاسک تا گواتر با طول تقریبی 350 کیلومتر) مورد مطالعه قرار گرفت. جهت نمونه برداری، 5 ترانسکت با فواصل تقریبا مساوی در نظر گرفته شد و از اعماق 10 ،50 ،100 ،200 متر در هر ترانسکت، بوسیله رسوب گیر Van Veen و در سه تکرار نمونه رسوب برداشت گردید. برای تعیین خصوصیات فیزیکی ...  بیشتر

بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز I میتوکندری در خلیج فارس

محمدشریف رنجبر؛ حسین ذوالقرنین؛ وحید یاوری؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ بیتا ارچنگی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 40-50

چکیده
  در این پژوهش به منظور بررسی ساختار ژنتیکی صدف مروراید ساز لب سیاه Pinctada sp. persica با استفاده از توالی یابی ژن سیتوکروم اکسیداز میتوکندری (COI) در خلیج فارس 28 نمونه از سه ایستگاه(لارک،شیدور و خارک)صید گردید و قطعه ای از مانتل هر نمونه در اتانول 96 درصد قرار داده شد. استخراج  DNAبه روش CTAB انجام گرفت و واکنش زنجیره ای پلی مراز با یک جفت پرایمر ...  بیشتر

مطالعه اکولوژی و تاکسونومی مدوز کیسه‌تنان(Malagazzidae, Phialucidae and Phialellidae) در شمال غرب خلیج فارس (سواحل بحرکان)

تهمینه سلطانی؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ عبدالمجید دورقی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 50-60

چکیده
  به منظور مطالعه پویایی اجتماع مدوز کیسه‌تنان در آبهای بحرکان (شمال غرب خلیج فارس) نمونه‌های پلانکتونی از 6 ایستگاه و در ماه‌های تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند 1389 و اردیبهشت 1390، جمع‌آوری شدند. نمونه‌برداری با استفاده از تور پلانکتون با چشمه 300 میکرون انجام گردید. فاکتورهای محیطی مانند شوری، pH، دما و اکسیژن محلول اندازه‌گیری شدند. ...  بیشتر

تاثیر دوره‌های گرسنگی کوتاه مدت بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی Sparidentex hasta

طراوت ملایم رفتار؛ پریتا کوچنین؛ محمد ذاکری؛ وحید یاوری؛ محمد موسوی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 60-70

چکیده
  ماهیان در هر دو محیط پرورشی و طبیعی می‌توانند با دوره‌های محرومیت غذایی یا گرسنگی مواجه شوند. مطالعه حاضر به منظور بررسی اثرات دوره‌های گرسنگی بر ترکیبات بیوشیمیایی بدن، گلیکوژن و چربی کبد در بچه ماهی صبیتی طراحی گردید. در این بررسی 300 عدد بچه ماهی صبیتی با میانگین وزنی 24/0  ±47/28 گرم در چهار تیمار و سه تکرار (در هر تکرار 25 عدد ماهی) ...  بیشتر

بررسی رشد و نمو پوست در مراحل لاروی ماهی هامور معمولی( (Epinephelus coioides

شایان نادری؛ رحیم عبدی؛ محمد باقر نبوی؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 80-90

چکیده
  برای انجام این تحقیق از هفته اول تا هفته چهارم پس از هچ در هر هفته 15 عدد لارو ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) حاصل از تکثیر مصنوعی در ایستگاه تحقیقات ماهیان دریایی بندر امام خمینی (ره) نمونه‌برداری شد. نمونه‌ها در فرمالین 10 درصد فیکس شدند و براساس روش‌های متداول بافتی مورد پاساژ و قالب‌گیری قرار گرفتند. بعد از بلوک‌گیری، برش‌هایی ...  بیشتر

اثر سدیم بنتونیت بر رشد، بقاء وترکیبات شیمیائی بدن فیل ماهی جوانHusohuso

حمید علاف نویریان؛ مجیدرضا خوش خلق؛ فرزاد ستوهیان

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 100-111

چکیده
  به منظور بهبود و داوم غذای پلت شده برای فیل ماهی جوان، در محیط های کنترل شده و اثرات آن بر رشد و بقاء، یک آزمایش تغذیه ای با استفاده از سدیم بنتونیت بمدت 8 هفته انجام شد. چهار تیمار در سطوح 0, 1، 5/ 1 ،2درصد بنتونیت در سه تکرار برای هر یک با پروتئین (61/0±45) و چربی ثابت (77/.±16) فرموله و تنظیم شد. هم چنین تعداد سیصد هفتاد و پنج قطعه فیل ماهی ...  بیشتر

همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius در تولید نسل F1 در شیوه لقاح مخلوط گامتها

ایمان سوری نژاد؛ محمدرضا کلباسی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 50-60

چکیده
  ماهی آزاد دریای خزر Salmo trutta caspius گونه ای از خانواده آزاد ماهیان است که بدلیل افزایش فشار بر ذخایر، تکثیر مصنوعی و رهاسازی آن انجام می شود. اتخاذ شیوه لقاح مخلوط گامتها در تکثیر مصنوعی ماهی آزاد باعث نابرابر شدن میزان مشارکت مولدین نر در باروری تخمکها می شود. همبستگی پارامترهای کیفی اسپرم با میزان مشارکت مولدین نر در تولید آلوینها در ...  بیشتر

مطالعه ساختار لایه ای خلیج فارس به خلیج عمان و تاثیر آن بر روی انتشار صوت با چشمه های آکوستیکی نزدیک جریان نفوذی در فصل بهار

محمد اکبری نسب؛ مسعود صدری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ وحید چگینی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، صفحه 110-120

چکیده
  در این تحقیق با استفاده از اندازه گیری های پروژه بین المللی joint Global Ocean Flux Study(JGOFS) در فصل بهار 1996 ، تغییرات پارامترهای هیدروفیزیکی و هیدروآکوستیکی خلیج عمان مورد مطالعه قرار داده شد. با ترسیم نیمرخ های افقی خروجی خلیج فارس به دریای عمان در این فصل مشاهده شد، که در تمام مقاطع ساختار ریز که معرف اختلاط آبهای اطراف توسط جریان نفوذی ترموهالین ...  بیشتر