نشانی: خرمشهر، کوی شهید بهروز مرادی، بلوار علی ابن ابیطالب(ع)، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، سازمان مرکزی، دفتر نشریات علمی دانشگاه 

صندوق پستی: 669

تلفن: 53534400-061 داخلی 2319 و 53533326-061 (معاونت پژوهشی)

پست الکترونیک:

jmst.kmsu@gmail.com

marinejournal@kmsu.ac.ir

 


فقط کاراکترهای موقعیتهای زوج را وارد کنید.
CAPTCHA Image