نام و نام خانوادگی شناسه پژوهشگر (ORCID) رتبه علمی و وابستگی سازمانی / شهر و کشور  لینک publons
مه سا حقی 0000-0001-7586-9825 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. https://publons.com/researcher/3193109/mahsa-haghi/
محمد ذاکری 0000-0002-8744-8371 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. https://publons.com/researcher/3542880/mohammad-zakeri/
سید علی اکبر هدایتی 0000-0001-7658-5314 دانشیار، گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. https://publons.com/researcher/1196668/aliakbar-hedayati/
صدیقه بطالبلوئی 0000-0003-0608-3209 استادیار،دانشکده منابع طبیعی، گروه زمین شناسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. https://publons.com/researcher/4765338/sedigheh-battaleb-looie/
محمد علی سالاری علی آبادی 0000-0003-0833-3304 دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده  علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. http://publons.com/researcher/2974746/mohammad-ali-salarialiabadi
مهدی بهداروندی عسگر 0000-0001-6902-1182 استادیار، گروه عمران سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.  https://publons.com/researcher/1536747/mehdi-behdarvandi-askar/
آرش شکوری 0000-0002-8984-4677 دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده  علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران. https://publons.com/researcher/1619020/arash-shakouri/
زهرا بصیر 0000-0001-8954-7253 استادیار، گروه علوم پایه، دانشکده دامپزشکی، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران.  https://publons.com/researcher/4273153/zahra-basir/
روزبه آقا مجیدی 0000-0003-1759-7870 استادیار گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، فارس، ایران.   https://publons.com/researcher/4389923/roozbeh-aghamajidi/
جواد احدیان 0000-0002-0911-6494  دانشیار ، گروه سازه های آبی، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران، اهواز،  ایران. *****
فرشاد احمدی 0000-0001-7387-0224 استادیار،  گروه هیدرولوژی ومنابع آب، دانشکده مهندسی آب و محیط زیست، دانشگاه شهید چمران، اهواز، ایران. *****
محمد رضا اشرف زاده 0000-0003-2968-906X دانشیار، مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.  *****
صدیقه بابایی ابندانسری 0000-0002-4138-0658 صدیقه بابایی ، گروه مهندسی منابع طبیعی و محیط زیست ، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شیراز، شیراز، ایران. *****
مرتضی بختیاری 0000-0002-8908-0988 استادیار،  گروه مهندسی دریا و ماشین آلات، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
کسری پورکرمانی 0000-0003-1427-7273 استادیار، گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
احمد حاجیوند 0000-0002-9516-4475 استادیار، گروه مهندسی کشتی سازی، دانشکده مهندسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران *****
محمد حسینی 0000-0002-0509-569X استادیار، گروه مهندسی عمران، مرکز قیروکارزین، دانشگاه آزاد اسلامی، قیروکارزین، ایران *****
مسلم دلیری 0000-0002-2133-7521 دانشیار، گروه شیلات، دانشکدهعلوم و فنون دریایی، دانشگاه هرمزگان، بندرعباس، ایران. *****
نسرین سخایی 0000-0003-4230-2229 دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده  علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
سیدرضا سمائی 0000-0003-1627-1991 گروه مهندسی عمران، دانشکده فنی و مهندسی، واحد علوم تحقیقات پردیس بین الملل، دانشگاه آزاد اسلامی، قشم، ایران. *****
سیدمحمدحسین شریفی 0000-0003-0023-8361 استادیار، گروه مهندسی مکانیک، دانشکده نفت آبادان، دانشگاه صنعت نفت، آبادان، ایران. *****
نیما شهنی کرم زاده 0000-0002-1698-0387 استادیار، گروه عمران سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.  *****
رحیم عبدی 0000-0003-2737-1373 دانشیار، گروه زیست شناسی جانوری، دانشکده  علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
محمد امین کوهبر 0000-0002-7366-8808 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
مجید عسکری حصنی 0000-0001-9309-2212 دانشیار، گروه زیست شناسی، دانشکده علوم، دانشگاه شهید باهنر، کرمان، ایران. *****
عباسعلی مطلبی مغانجوقی 0000-0002-6805-3075 دانشیار، گروه کنترل کیفیت و بهداشت غذاهای دریایی، سازمان شیلات ایران، تهران ، ایران. *****
سید صدرالدین قائم مقامی 0000-0002-8493-2299 استادیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده  علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.  *****
گیلان عطاران فریمان 0000-0001-5937-2704 دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده  علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران. *****
حسین محمد عسگری 0000-0001-7673-0753 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
الهام قنبری عدیوی 0000-0002-7781-0138 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.  *****
مهدی مومی پور 0000-0001-8577-1856 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
حمید محمدی آزرم 0000-0002-2472-4519 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
سید محمد موسوی 0000-0002-7366-8808 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
جواد صالحی 0000-0002-7402-1176 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.  *****
وحید زارعی ***** مربی، گروه مخابرات و الکترونیک دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
دامون رزمجویی ***** استادیار، دانشکده اقتصاد و مدیریت ، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
سولماز شیرعلی ***** استادیار، گروه زیست شناسی جانوری، دانشکده  علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
سید یاسر ضیایی ***** دانشیار، گروه حقوق بین الملل و عمومی، دانشکده حقوق، دانشگاه قم، قم، ایران.  *****
محمد رضا طاهری ***** پژوهشگر آزمایشگاه نانوتکنولوژی و محاسبات کوانتمی، دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر، دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران.  *****
معظمه کردجزی ***** استادیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.  *****
سعید کیوان شکوه ***** استاد، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
محمد مونسان ***** استادیار، دانشگاه صنعتی مالک اشتر *****
همایون یوسفی ***** دانشیار، گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
محمد یوسفی کیا *****  مربی، گروه الکترونیک و مخابرات دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
سید مهدی حسینی ***** استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
مهریار علی محمدی ***** مربی، گروه آموزشی عملیات ویژه، دانشکده تفنگداران دریایی، دانشگاه علوم دریایی امام خمینی (ره)، نوشهر، ایران. *****
احمد درخشان ***** دکتری تخصصی، سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، بندرعباس، ایران.  *****
اصغر رشنودی ***** استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****