نام و نام خانوادگی شناسه پژوهشگر (ORCID) رتبه علمی و وابستگی سازمانی / شهر و کشور  لینک publons
مه سا حقی 0000-0001-7586-9825 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. https://publons.com/researcher/3193109/mahsa-haghi/
محمد ذاکری 0000-0002-8744-8371 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. https://publons.com/researcher/3542880/mohammad-zakeri/
سید علی اکبر هدایتی 0000-0001-7658-5314 دانشیار، گروه تولید و بهره برداری آبزیان، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران. https://publons.com/researcher/1196668/aliakbar-hedayati/
صدیقه بطالبلوئی 0000-0003-0608-3209 استادیار، دانشکده منابع طبیعی، گروه زمین شناسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. https://publons.com/researcher/4765338/sedigheh-battaleb-looie/
محمد علی سالاری علی آبادی 0000-0003-0833-3304 دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده  علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. http://publons.com/researcher/2974746/mohammad-ali-salarialiabadi
مهدی بهداروندی عسگر 0000-0001-6902-1182 استادیار، گروه عمران سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.  https://publons.com/researcher/1536747/mehdi-behdarvandi-askar/
آرش شکوری 0000-0002-8984-4677 دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشگاه دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران. https://publons.com/researcher/1619020/arash-shakouri/
روزبه آقا مجیدی 0000-0003-1759-7870 استادیار گروه عمران ، دانشگاه آزاد اسلامی واحد سپیدان، فارس، ایران.   https://publons.com/researcher/4389923/roozbeh-aghamajidi/
مرتضی بختیاری 0000-0002-8908-0988 استادیار،  گروه مهندسی دریا و ماشین آلات، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
محمد رضا اشرف زاده 0000-0003-2968-906X دانشیار، مهندسی محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی و علوم زمین، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.  *****
محمد امین کوهبر 0000-0002-7366-8808 استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
احمد حاجیوند 0000-0002-9516-4475 استادیار، گروه مهندسی کشتی سازی، دانشکده مهندسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران *****
کسری پورکرمانی 0000-0003-1427-7273 استادیار، گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
نیما شهنی کرم زاده 0000-0002-1698-0387 استادیار، گروه عمران سازه های دریایی، دانشکده مهندسی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.  *****
جواد صالحی 0000-0002-7402-1176 دانشیار، گروه حقوق، دانشگاه پیام نور، تهران، ایران.  *****
مهدی مومی پور  0000-0001-8577-1856 دانشیار، دانشکده منابع طبیعی، گروه زمین شناسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
سید محمد موسوی 0000-0002-7366-8808 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
امیر پرویز سلاطی 0000-0001-5713-0816 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
حسین محمد عسگری 0000-0001-7673-0753 استادیار، گروه محیط زیست، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
الهام قنبری عدیوی 0000-0002-7781-0138 استادیار، گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران.  *****
حمید محمدی آزرم 0000-0002-2472-4519 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
آی ناز خدا نظری 0000-0001-8960-7324 دانشیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. ***** 
سید جعفر سجادی پارسا ***** استادیار، گروه دریانوردی، دانشکده مهندسی دریا، دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.  *****
گیتی فرقانی تهرانی ***** دانشیار، گروه آب شناسی و زمین شناسی زیست محیطی، دانشکده علوم زمین، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران. *****

سراج بیتا

*****   استادیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران. ***** 
مهران لقمانی دوین *****   دانشیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.  ***** 
پریا اکبری ***** دانشیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.  *****
همایون یوسفی ***** دانشیار، گروه حمل و نقل دریایی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
سید مهدی حسینی ***** استادیار، گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی دریا، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
احمد درخشان ***** دکتری تخصصی، سازمان بنادر و دریانوردی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، بندرعباس، ایران.  *****
اصغر رشنودی ***** استادیار، گروه مدیریت، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. *****
معظمه کردجزی ***** استادیار، گروه فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده شیلات و محیط زیست، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.  *****
 مجتبی عباسپور ***** مربی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.  ***** 
دامون رزمجویی ***** مربی، دانشکده اقتصاد و مدیریت، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران.  *****
متین خالقی ***** استادیار، گروه زیست شناسی دریا، دانشکده علوم دریایی، دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران.  ***** 
علی صدوق نیری ***** استادیار، گروه شیلات، دانشکده علوم دریایی، دانشکده دریانوردی و علوم دریایی چابهار، چابهار، ایران. 

*****

حمید خانی پور ***** دانش آموخته دکتری مدیریت، اداره تعرفه و لجستیک، معاونت امور بندری و اقتصادی، اداره کل بنادر و دریانوردی استان هرمزگان، بندرعباس، ایران.  

*****

امید ماه پیکر ***** استاد مدعو، گروه فیزیک دریا، دانشکده علوم دریایی و اقیانوسی، دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر، خرمشهر، ایران. 

*****