بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین

امین اوجی فرد؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ علی طاهری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 4-14

چکیده
  تاثیر پربیوتیک اینولین بر شاخص های رشد، مورفولوژی روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)  با وزن متوسط 03/0±21/3 گرم به مدت 5 هفته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش با 3 تکرار درون مخازن پلی اتیلنی مدور با ظرفیت 300 لیتر و با تراکم ذخیره سازی 25 عدد میگو در مرکز آبزی پروری شیلات (استان بوشهر، دلوار) انجام گرفت. اینولین در 2 سطح (صفر ...  بیشتر

مطالعه تأثیر پدیده مونسون بر تغییر غلظت فلزات سنگین Cd، Cu، Ni، Pb و Zn در رسوبات امتداد خلیج گواتر تا پزم

علیرضا صفاهیه؛ ساحل پاکزاد توچایی؛ محمدتقی رونق؛ بیتا ارچنگی؛ محمدعلی حمزه

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 15-25

چکیده
  فلزات سنگین در محیط های دریایی از دو منبع طبیعی و انسانی منشأ می گیرند. از پدیده های طبیعی تأثیرگذار بر غلظت فلزات سنگین پدیده مونسون است. مونسون با افزایش بارندگی و آبشویی سواحل و بر هم زدن لایه های آب می تواند بر غلظت عناصر اثر داشته باشد. در سال 1389 این تحقیق به منظور بررسی تأثیر پدیده مونسون بر تغییرات غلظت فلزات سنگین Cd، Cu،Ni،PbوZnدر ...  بیشتر

تعیین غلظت کشنده (LC50) کادمیم کلراید در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus)

علی وابونیان؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ علیرضا صفاهیه؛ سید علی اکبر هدایتی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 26-32

چکیده
  آلاینده‌هایی از قبیل فلزات سنگین اثرات نامطلوبی بر آبزیان و در نهایت انسان به عنوان مصرف کننده نهایی دارند. کادمیم یکی از فلزات سمی موجود در پساب صنایع مختلف می‌باشد. لذا بررسی اثرات این آلاینده بر آبزیان ضروری به نظر می‌رسد. در این تحقیق سمیت حاد فلز کادمیم روی ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) در شرایط آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفت. ...  بیشتر

خصوصیات بافت‏شناسی سلول‏های ترشح کننده زهر در خار 3 گونه از سفره‏ماهی‏های دم‏گزنده (Dasyatidae): Dasyatis bennetti ، Himantura walga ، Himantura gerrardi، در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان

هادی دهقانی؛ میرمسعود سجادی؛ پریا پرتو؛ حمید رجاییان؛ جعفر جلایی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 33-41

چکیده
  سفره‏ماهی‏ها از جمله غضروف ماهی‏هایی هستند که در آب‏های شمالی خلیج فارس و دریای عمان حضور دارند و ممکن است که بر روی دم شلاق مانند خود یک یا چند خار سخت دندانه‏دار داشته باشد. وقتی که پشت این حیوانات لمس شود، دم با یک حرکت رفلکسی حرکت می‏کند و خار خود را در بدن متجاوز وارد می‏کند که باعث ایجاد جراحت و وارد کردن زهر می‏شود. ...  بیشتر

خالص سازی و بررسی فیلوژنی گونه Amphora cf. coffeaeformis جدا شده ازآب‌های سواحل چابهار بر اساس توالی ژنی LSU-rDNA

گیلان عطاران فریمان؛ سید علی موسوی؛ فاطمه ناصری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 42-50

چکیده
  جداسازی، کشت، خالص سازی و شناسایی دقیق فیتوپلانکتون های بومی هر منطقه می تواند مبنای تحقیقات بعدی بر روی گونه ها باشد. به منظور شناسایی و بررسی فیلوژنتیکی گونه ای از جنس Amphora به صورت تک سلولی از خلیج چابهار جدا و خالص گردید و در محیط کشت F2S که حاوی سیلیس بود کشت داده شد. گونه ها تحت شرایط مناسب در ژرمیناتور انکوبه شدند. rDNA از سویه خالص ...  بیشتر

تاثیر فاکتورهای محیطی بر پراکنش خیارهای دریایی ناحیه زیر جزر و مدی خلیج چابهار

آرش شکوری؛ سید محمد باقر نبوی؛ پریتا کوچنین؛ احمد سواری؛ علیرضا صفاهیه

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 51-62

چکیده
  با توجه به اهمیت فاکتورهای محیطی در زندگی آبزیان بررسی فاکتورهای موثر بر اجتماع خیارهای دریاییِ منطقه زیر جزر و مدی ناحیه شرقی خلیج چابهار که بیشترین تاثیرات انسانی را داشته است، از تیر ماه1386 تا اردیبهشت 1387 صورت گرفت. برای این منظور 4 منطقه انتخاب و در هر منطقه 4 کوادرت هر یک به مساحت 200مترمربع(20×10) به روش غواصی اسکوبا بررسی شد. فاکتورهای ...  بیشتر

مدل سازی عددی و برآورد انرژی تجدیدپذیر جریان های جزر و مدی در خورموسی

مسعود محموداف؛ وحید چگینی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 63-73

چکیده
  در این مقاله با استفاده از دو مدل عددی سه بعدی هیدرودینامیک دریا COHERENS و BOM به مطالعه و برآورد انرژی‌های جریان‌های جزر و مدی در خور موسی پرداخته شده است. ابتدا هیدرودینامیک منطقه تحت اثر 6 مؤلفه‌ی اصلی جزر و مدی، با قابلیت تفکیک 250 متر و در 10 تراز قایم، شبیه‌سازی شده و نتایج هر دو مدل با جریان‌سنجی‌های به عمل آمده توسط مؤسسه ملی اقیانوس ...  بیشتر

بررسی الگوهای پراکنش سخت‌پوستان در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز

دارا میرزاباقری؛ سید محمد باقر نبوی؛ علیرضا مهوری؛ کامبیز کرمی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 74-86

چکیده
  یک توصیف کلی از الگوهای پراکنش سخت‌پوستان سواحل صخره‌ای در طول کل سواحل جزیره هرمز، زمینه را برای مقایسة الگوهای پراکنش این موجودات بین جزرومدی فراهم کرده است. در راستای آزمودن اینکه چه تنوعی در فراوانی و پراکنش گونه‌ها از ناحیة فراساحلی تا فروساحلی منطقة بین جزرومدی در طول کل سواحل صخره‌ای  جزیره هرمز وجود دارد، سه منطقة اصلی ...  بیشتر

بررسی غلظت فلزات سنگین (مس، روی و نیکل) بافت عضله میگوی پا سفید غربی در مزارع پرورشی استان بوشهر

علیرضا خرم آبادی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ مهدی محمدی؛ فاطمه عین الهی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 91-100

چکیده
  آلودگی فلزات سنگین به طور مستقیم روی آبزی‌پروری دریایی مانند پرورش میگو تأثیر منفی می‌گذارد. فلزات سنگین انباشته شده در بدن میگو می تواند از طریق زنجیره غذایی به انسان منتقل ‌شود. در این تحقیق غلظت فلزات سنگین مس، روی و نیکل بافت عضله میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) مزارع پرورشی سایتهای ریگ، حله و دلوار استان بوشهر تعیین گردید. غلظت ...  بیشتر

اثرات سفیده تخم مرغ و عصاره پروتئین آب پنیر بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera)

سید مهدی حسینی؛ بهاره شعبانپور

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، صفحه 86-91

چکیده
  چکیده : تاثیر سفیده تخم مرغ ( EW ) و عصاره پروتئین آب پنیر ( WPC ) در مقادیر 5/0 تا 5 درصد بر خصوصیات ژل تولید شده از گوشت چرخ شده میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera) مورد بررسی قرار گرفت. ویژگیهای بافتی ژلهای تولیدی تا میزان مشخصی از افزودنیها ( 3% EW و 1% WPC ) بهبود یافته و افزایش بیشتر EW و WPC ویژگیهای بافتی را تنزل بخشید (05/0 P≤ ). عامل اصلی در افزایش خصوصیات ...  بیشتر