فرایند داوری مقالات در مجله علوم و فنون دریایی (6-8 هفته)

 

  1. ارسال مقاله از سوی نویسنده مسئول به سامانه مجله
  2. بررسی مقاله توسط کارشناسان نشریه از نظر رعایت راهنمای تدوین (حداکثر یک هفته).

خواهشمند است جهت تسریع در روند فرآیند داوری، قبل از ارسال مقاله، قسمت راهنمای نویسندگان را به دقت مطالعه کرده و مقاله را به طور دقیق بر اساس راهنمای تدوین موجود در سامانه تنظیم و ارسال نمایید.

  1. ارسال مقاله از سوی مدیر داخلی نشریه به کمک سردبیر جهت ارزیابی اولیه و تأیید کیفیت محتوای علمی و مرتبط بودن موضوع (حداکثر یک هفته)
  2. بررسی مقاله از طرف سردبیر و اعضای هیات تحریریه و تعیین داوران (حداکثر یک هفته)
  3. ارسال مقاله برای داوران تعیین شده
  • فرآیند داوری مقالات بدین شرح است:

الف. اگر دو داور مقاله را رد کنند، مقاله رد خواهد شد.

ب. اگر نظر یک داور بازنگری کلی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله رد خواهد شد.

ج. اگر نظر دو داور بازنگری کلی مقاله باشد، با توجه به نظرات داوران، سردبیر می تواند مقاله را مردود اعلام نماید و یا مقاله برای بازنگری به نویسنده ارجاع دهد.

د. اگر نظر یک داور بازنگری جزئی و داور دیگر رد مقاله باشد، مقاله به داور سوم ارسال و با توجه به نظر داور سوم بر اساس موارد الف و ب تصمیم گرفته خواهد شد.

 

      6. حداکثر زمان داوری اولیه مقالات 6 هفته میباشد.

هر هفته ایمیلی برای یادآوری به داوران ارسال می‌شود و در صورت عدم داوری مقاله پس از یک ماه، مقاله از داور پس گرفته شده و به داور جدید داده خواهد شد.

 

     7. جواب داوری:

  • پذیرش قطعی مقاله
  • رد مقاله
  • پذیرش با اصلاحات مقاله

در صورتی که مقاله با اصلاحات پذیرش شود، مقاله به نویسنده مسئول ارسال شده تا اصلاحات داوران را بر روی مقاله انجام دهد. سپس مقاله اصلاحی را به دفتر مجله ارسال نموده (ظرف مدت 2 هفته) تا به داوران برای ارزیابی تطبیقی ارائه گردد.

      8. با توجه به میزان اصلاحات درخواستی و نقطه نظرات داوران و سرعت و دقت انجام اصلاحات توسط نویسندگان، اخذ پذیرش در این نشریه حداکثر 4 ماه (در صورت تایید نهایی داوران) به طول خواهد انجامید.

 

      9. ارسال نامه پذیرش از سوی دفتر مجله به نویسنده مسئول مقاله (یک هفته).

 

     10. مقاله پذیرش شده جهت ویراستاری به ویراستار ادبی و انگلیسی ارسال شده و پس از انجام ویراستاری به نویسنده عودت داده خواهد شد. نویسنده باید در مدت زمان مقرر نسبت به رفع ایرادات نگارشی آن اهتمام ورزیده واصلاحات را ارسال نماید

 

خواهشمند است جهت پیگیری وضعیت مقاله ارسال شده به مجله، نویسندگان مسئول به سامانه مراجعه کنند و در صورت لزوم جهت تماس با مجله از طریق پست الکترونیک مجله به نشانی jmst.kmsu @gmail.com   پیگیری نمایید. به ایمیل شما در مدت زمان 24 ساعت کاری پاسخ داده خواهد شد. همچنین هرگونه تغییر وضعیت مقاله از طریق ایمیل اطلاع رسانی خواهد شد.