دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور

دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر به عنوان جزئی از جامعه علمی کشور و تنها دانشگاه تخصصی علوم دریایی در منطقه جنوب غرب که در سال‌های اخیر با بهره‌مندی از ظرفیت‌های تحقیقاتی خود (اساتید خبره، محققان جوان، تجهیزات آزمایشگاهی تخصصی و پیشرفته و ...) فعالیت‌های علمی-پژوهشی گسترده‌ای را در زمینه‌های مختلف دریایی به انجام رسانیده است، به منظور بررسی ظرفیت‌‌های توسعه پایدار در تمامی حوزه‌های دریایی و نیل به اهداف ذیل، همایش دوسالانه بین المللی و ملی با عنوان:«توسعه پایدار دریا محور» را در چارچوب ضوابط مندرج در «آیین‌نامه نحوه برگزاری و ساماندهی همایش‌های علمی» برنامه ریزی نموده و پس از برگزاری موفق اولین همایش بین المللی و سومین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور در خرداد ماه سال 1400، دومین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی توسعه پایدار دریا محور را در 10 و11 بهمن ماه 1402 برگزار خواهد نمود. 

آدرس وب سایت همایش بین المللی توسعه پایدار دریا محور: https://msd.kmsu.ac.ir