مجله علوم و فنون دریایی با هدف انتشار یافته­‌های بنیادی در علوم‌دریایی به‌صورت فصلنامه منتشر می‌­شود. این مجله مقاله­‌های حاصل از پژوهش‌های اصیل در تمام حوزه­‌های زیستی و غیر‌زیستی دریا را با چهار محور اصلی مهندسی دریا (مهندسی سواحل، مهندسی اقیانوسی و فناوری دریایی)، علوم غیر‌زیستی دریا (فیزیک دریا، شیمی دریا، اقیانوس‌شناسی ساحلی، زمین­‌شناسی دریا، هواشناسی دریا و اقیانوس‌شناسی ماهواره‌­ای)، علوم زیستی دریا (محیط‌­زیست دریا، زیست‌شناسی دریا، شیلات و ذخایر دریایی و زیست فناوری دریا) و علوم انسانی دریا (اقتصاد دریا، مدیریت دریا و حقوق دریا) را پس از داوری دقیق به چاپ می­رساند

این مجله همچنین مقاله ­های کاربردی و فناورانه در هر یک از زمینه­ های ذکر شده را می ­پذیرد.