آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1383
تعداد پذیرش 386

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد مقالات 473
تعداد مشاهده مقاله 1187031
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 404987
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
درصد پذیرش 28 %