آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1396
تعداد پذیرش 406

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد مقالات 501
تعداد مشاهده مقاله 1201242
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 412013
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
درصد پذیرش 29 %