آمار نرخ پذیرش [به تفکیک سال]


آمار مقالات ارسالی [به تفکیک سال]


آمار میانگین زمان داوری [به تفکیک سال]


آمار کلی

آمار مقالات ارسالی
تعداد مقاله 1426
تعداد پذیرش 429

مقالات منتشر شده (از سال 1390)
تعداد مقالات 508
تعداد مشاهده مقاله 1361951
تعداد دریافت فایل اصل مقاله 518576
آمار میانگین زمان داوری
متوسط زمان داوری 19 روز
درصد پذیرش 30 %