بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار

آرش شکوری؛ عبدالصمد دهقان؛ مریم یزدانی فشتمی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.12278

چکیده
  پویایی جمعیت‌ها در ارتباط با محیط زیست آنها است و ثبات زیستگاه و شرایط محیطی به عنوان عامل موثر در تنوع زیستی و فراوانی موجودات زنده مطرح می‌باشد. هدف اصلی از این مطالعه ت تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه جزر و مدی خلیج چابهار می باشد، در طی این پژوهش درصد مواد آلی، رطوبت، دانه بندی رسوب، تراکم، غالبیت، غنای گونه‌ای و یکنواختی ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی جنسCrassostrea در سواحل بندر امام خمینی با روش تعیین توالی ژن 16S rRNA

زینب احمدی؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی؛ ابراهیم رجب زاده

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 14-22

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.15666

چکیده
  16S rRNA یکی از اجزای بخش بزرگ ریبوزومی می باشد که بوسیله‌ی ژنوم میتوکندریایی کد می‌شود و به طور گسترده‌ای در مطالعات فیلوژنتیکی مربوط به گونه‌های نزدیک و به خصوص گونه های مربوط به Crassostrea مورد استفاده قرار می‌گیرد. پلی مورفیسم توالی نوکلئوتیدی مربوط به ژن 16S rRNA ژنوم میتوکندریایی اویستر خلیج فارس (Crassostrea sp.)، در 30 نمونه اویستر جمع آوری ...  بیشتر

مقایسه ریختی سر فیل ماهی (Huso huso)، تاسماهی سیبری (Acipenser baerii)، هیبرید دیپلوئیدی و تریپلوئیدی (نر تاسماهی سیبری × ماده فیل ماهی) با استفاده از روش ریخت سنجی هندسی

حمید اسحق زاده؛ سهیل ایگدری؛ محمد حسن زاده صابر؛ مهدی مومن نیا؛ رضا عسگری

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 23-34

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.15665

چکیده
  بواسطه وجود پلی مورفیسم بین گونه ای در ماهیان خاویاری ناشی از وقوع هیبرید های بین گونه ای طبیعی، دستکاری های انسانی و فرار هیبرید های پرورشی از مراکز تکثیر و پرورش شناسایی آنها مشکل می باشد. از اینرو این مطالعه با هدف بررسی اختلاف شکل سر در بین دو گونه ماهی خاویاری فیل ماهی (Huso huso) و تاسماهی سیبری (Acipenser baeri) و هیبرید های دیپلوئیدی و تریپلوئیدی ...  بیشتر

بررسی توانایی حذف بیولوژیکی آنتراسن توسط باکتری Bacillus pumilus جداسازی شده از رسوبات نفتی بندر امام خمینی

فاطمه شاه علیان؛ علیرضا صفاهیه؛ نگین سلامات؛ فاطمه موجودی؛ مصطفی زارع دوست

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 35-43

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.12221

چکیده
  آلودگی های نفتی در سر تا سر دنیا یکی از موضوعات مهم تحقیقات زیست محیطی می باشند که به دلیل سمیتشان مشکلات بسیاری را ایجاد کرده اند. هیدروکربن های نفتی موجود در خاک های آلوده، رسوبات و آب می تواند تحت تاثیر میکروارگانیسم ها مورد تجزیه قرار گیرند. حذف هیدروکربن ها از محلول های آبی با استفاده از کشت باکتریایی نیز امکان پذیر است. در این ...  بیشتر

بررسی استروئیدهای جنسی و بافت‌شناسی گنادهای مولدین مهاجر پاییزه و بهاره دهان‌گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) در رودخانه‌ی شیرود (حوزه‌ی جنوبی خزر)

محمد احمدی؛ باقر مجازی امیری؛ اصغر عبدلی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 44-52

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.12039

چکیده
  برای مطالعه‏ی تفاوت‌های فیزیولوژیک تولیدمثلی مولدین مهاجر پاییزه و بهاره دهان‌گرد خزری (Caspiomyzon wagneri) رودخانه‌ی شیرود در حوزه‌ی جنوبی دریای خزر، 15 و 16 عدد ماهی مولد به ترتیب در پاییز و بهار صید گردید. پس از نمونه‌برداری از بافت گناد و سپس خون‌گیری بافت‌شناسی گنادها به روش معمولی و رنگ‌آمیزی هماتوکسیلن-ائوزین انجام و اندازه‌گیری ...  بیشتر

پویایی جمعیت و ارزیابی ذخیره ماهی حلوا سفید Pumpus argenteus )) در آبهای ساحلی استان خوزستان

سید احمد رضا هاشمی؛ غلامرضا اسکندری

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 53-63

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.11553

چکیده
  پویایی جمعیت و ارزیابی ارزیابی ذخیره حلوا سفید (Pumpus argenteus) با جمع آوری اطلاعات از دومنطقه تخلیه صید در سواحل استان خوزستان شامل هندیجان وآبادان تخمین زده شد. دراین پروژه یک ساله (از فروردین تا اسفند سال 1389) در مجموع بیش از دو هزار و چهارصد ماهی در ایستگاههای مذبور بیومتری گردید . شاخصهای رشد و مرگ ومیر به ترتیب طول بی نهایت cm 5/34 =L∞ ، ...  بیشتر

اثر مقادیر مختلف ویتامین C بر کارایی تفریخ و بازماندگی ناپلیوس آرتمیای دریاچه مهــارلو (Artemia parthenogenetica) در درجه حرارتهای مختلف

بهرام فلاحتکار

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 64-71

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9875

چکیده
  در این مطالعه، سطوح مختلف ویتامین C بر عملکرد تفریخ و بازماندگی ناپلیوس های حاصله در دماهای مختلف مورد بررسی و سنجش قرار گرفت. آزمایش اول به منظور بررسی اثر مقادیر مختلف (صفر، 500، ppm1000) ویتامین C از نوع ال-آسکوربیل-2-پلی فسفات بر درصد تفریخ سیست آرتمیای دریاچه مهارلو در 6 تکرار صورت گرفت. نتایج این آزمایش نشان داد مقادیر مختلف ویتامین C ...  بیشتر

بررسی آزمایشگاهی تأثیر زاویه دماغه آبشکن T بر پایداری ریپ‌رپ جهت محافظت از آبشکن در رودخانه های قابل کشتیرانی در قوس 90 درجه

نیما شهنی کرم زاده؛ سید حبیب موسوس جهرمی موسوی جهرمی؛ محمد محمودیان شوشتری؛ محمود شفاعی بجستان

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 72-85

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.15677

چکیده
  یکی از موارد مهم و حائز اهمیت در علوم مهندسی آب لزوم حفاظت از سواحل می باشد. سواحل جریانها به واسطه مکانیزم حرکت سیال همواره در معرض تغییرات فراوان هستند که این تغییرات در قوس سواحل بسیار شدیدتر می باشد. از جمله روش‌های متداول کنترل فرسایش سواحل در قوس استفاده از آبشکن می‌باشد اما مسئله مهمی که وجود دارد حفاظت از آبشکن می باشد که در ...  بیشتر

بررسی الگوهای پراکنش دوکفه‌ای‌ها در سواحل صخره‌ای جزیره هرمز

دارا میرزاباقری؛ سید محمد باقر نبوی؛ علیرضا مهوری؛ کامبیز کرمی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، صفحه 86-100

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.15678

چکیده
  توصیف کلی از الگوهای پراکنش دوکفه‌ای‌های سواحل صخره‌ای در طول کل سواحل جزیره هرمز، زمینه را برای مقایسة الگوهای پراکنش این موجودات بین جزرومدی فراهم می‌کند. در راستای آزمودن تنوع در فراوانی و پراکنش گونه‌ها از ناحیة فراساحلی تا فروساحلی منطقة بین جزرومدی در طول کل سواحل صخره‌ای جزیره هرمز، سه منطقة اصلی از تابستان 1384 تا بهار ...  بیشتر