بافت شناسی آبشش گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) خلیج فارس

رحمان علیمی؛ احمد سواری؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ محمد ذاکری؛ نگین سلامات

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7391

چکیده
  گربه کوسه لکه‌دار یک کوسه کفزی است و برخلاف اغلب کوسه‌ها برای جذب اکسیژن آب از طریق آبشش نیاز به حرکت پیوسته ندارد. در این تحقیق تعداد 36 عدد گربه کوسه لکه‌دار (Chiloscyllium punctatum) از خور درویش در شمال خلیج فارس صید شدند. بخش معینی از بافت آبشش آن‌ها خارج و بلافاصله جهت تثبیت در محلول ثبوتی بوئن قرار داده شدند. سپس از نمونه‌ها به روش معمول ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
امکان سنجی استفاده از گونه‌های دوکفه‌ای Barbatia hellblingii و Saccostrea cucullata به عنوان پایشگر زیستی در سواحل خلیج فارس

روزبه میرزا؛ مریم عضدی؛ احسان توسل پور؛ امیر وزیری زاده

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.6776

چکیده
  فیلتراسیون در دوکفه‌ای‌ها از مهمترین فعالیتهای فیزیولوژیک و بیولوژیک است که می‌تواند منجر به جذب آلاینده‌های محیطی شود. با توجه به پراکنش بالای دوکفه‌ای‌های Saccostrea cucullata و Barbatia hellbingii در سواحل بوشهر، مطالعه حاضر به منظور ارزیابی پتانسیل این گونه‌ها در فیلتراسیون بیشتر جلبک کلرلا ولگاریس (chlorella vulgaris) انجام گردید. نرخ فیلتراسیون ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
پاسخ های فیزیولوژیکی و مرفولوژیکی بچه تاسماهیان سیبیری Acipenser baerii (Brandt, 1896)به دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد: اثرات رشد جبرانی

قاسم عشوری؛ وحید یاوری؛ محمود بهمنی؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ رضوان اله کاظمی؛ وحید مرشدی؛ مهرداد فتح اللهی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 21-32

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9737

چکیده
  دراین تحقیق توانایی تاسماهیان سیبری با میانگین وزنی 4/0±3/19گرم در مواجهه با دوره های گرسنگی کوتاه مدت و تغذیه مجدد برای یک دوره 40 روزه مورد مطالعه قرار گرفت. تیمار شاهد (F) چهار وعده روزانه در روز تا حد سیری تغذیه شد، تیمار اول (SRF1) 2 روز گرسنگی و 8 روز غذادهی مجدد، تیمار دوم (SRF2) 4 روز گرسنگی و 16 روز غذادهی مجدد و تیمار سوم (SRF3) 8 روز گرسنگی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تنوع زیستی راسته ی زوانتاریا در خلیج فارس: جزیره هرمز

آتوسا نوری کوپائی؛ پرگل قوام مصطفوی؛ جلیل فلاح مهرآبادی؛ سید محمدرضا فاطمی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 33-44

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9589

چکیده
  راسته ی زوانتاریا (زوانتید) یکی از راسته های شاخه ی گزنه سانان است که در منطقه ی خلیج فارس کمتر مورد بررسی قرار گرفته است. به همین لحاظ هدف از مطالعه ی حاضر بررسی تنوع زیستی این راسته با استفاده از مطالعات مورفولوژیک و مولکولی در جزیره هرمز می باشد. بدین منظور 34 کلنی متنوع در طیف وسیعی از رنگ و شکل از پهنه های جزر و مدی و نواحی کم عمق جزیره ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
ظرفیت آنتی اکسیدانی و محتوای فنلی و ترکیبات فلانوئیدی ماکروجلبک های سواحل شمالی خلیج فارس در استان بوشهر

محسن حیدری؛ حسین ذوالقرنین؛ نسرین سخایی؛ علی میرزایی؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 45-54

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9283

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی خواص ضداکسیدانی عصاره هیدروالکلی سه گونه جلبکی سبز، قهوه ای و قرمز بود. بالاترین و کمترین مقدار فنل را جلبک Laurencia snyderia (69/0±9/113 میلی گرم اسید گالیک در گرم عصاره) و جلبک سبز Entromorpha intestinalis (05/6±36/72 میلی گرم اسید گالیک در گرم عصاره) داشت. بیشترین مقادیر فلانوئید کل (95/1±05/41 میلی گرم روتین در گرم عصاره) را جلبک ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تنوع ژنتیکی اردک ماهیEsox lucius (Linnaeus, 1758) تالاب‌های انزلی و امیر کلایه استان گیلان با استفاده از نشانگر ریزماهواره

مونا تبرک؛ محمدرضا کلباسی؛ محمد صادق علوی یگانه

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 55-63

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9738

چکیده
  اردک ماهی یکی از گونه‌های اقتصادی با ارزش حوزه جنوبی دریای خزر است. شناخت تنوع ژنتیکی آبزیان اهمیتی حیاتی در مدیریت و حفاظت از آن‌ها دارد. از هفت جفت آغازگر ریزماهواه‌ برای بررسی 60 نمونه اردک ماهی از دو تالاب انزلی و امیرکلایه واقع در استان گیلان استفاده شد. میانگین تعداد الل مشاهده شده در نمونه‌های تالاب انزلی 286/5 و امیرکلایه 429/3 ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تعیین فعالیت آنتی‌اکسیدانی و میزان فنول کل دوگونه جلبک دریایی خلیج‌فارس Chaetomorpha sp وColpomenia sinuosa در شرایط آزمایشگاهی (In vitro)

پروا سفری؛ مسعود رضائی؛ امیررضا شویک لو؛ الهام گرمسیری؛ آریا باباخانی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 64-77

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9724

چکیده
  امروزه آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی نسبت به سنتزی سالم‌تر و ایمن‌تر بوده و محدود به منابع خشکی نمی‌باشند. براساس منابع علمی جلبک‌های دریایی منبعی غنی از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی ‌طبیعی هستند. در این مطالعه خاصیت آنتی‌اکسیدانی دو گونه جلبک سبز Chaetomorpha sp و جلبک قهوه‌ای Colpomenia sinuosa و تأثیر حلال‌های مختلف در استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بررسی موانع و شاخص های موثر درجذب کالای ترانزیتی در بنادر )مورد کاوی بندر انزلی (

دامون رزمجویی؛ سید ناصر سعیدی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 78-96

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7944

چکیده
  در این میان با شناسایی موانع و عوامل موثر در جذب کالاهای ترانزیتی می توان عملکرد ترانزیت را افزایش داد. هدف از انجام این تحقیق شناسایی و انتخاب شاخصهایی است که بیشترین تأثیر را بر صنعت ترانزیت در بندر دارند. بدین منظور ابتدا کلیه موانع و عوامل ممکن در فرایند ترانزیت با استفاده از مطالعات کتاب خانه ای، مصاحبه حضوری و تکنیک دلفی شناسایی، ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک دریایی Sargassum angustifolium

سراج بیتا؛ مهرزاد مصباح؛ علی شهریاری؛ مسعود قربان پور نجف آبادی

دوره 14، شماره 1 ، خرداد 1394، صفحه 97-107

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.8578

چکیده
  در این تحقیق تولید نانوذرات نقره با استفاده از عصاره جلبک دریایی Sargassum angustifolium با روش زیستی خارج سلولی انجام شد. روش‌های زیستی تولید نانوذرات نسبت به روش‌های شیمیایی موثرتر و با محیط زیست سازگاری بیشتری دارند. نتایج به‌دست آمده از طیف سنجی UV-Vis، TEM و FT-IR تولید زیستی نانوذرات نقره با استفاده از جلبک مورد آزمایش را تایید کرد. پس از اضافه ...  بیشتر