بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) خلیج فارس

خدیجه خلیفی؛ نگین سلامات؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ امیرپرویز سلاطی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7984

چکیده
  دربین ماهیان خلیج فارس با بیش از 600 گونه، کفشک ماهیان به عنوان یکی از گونه های مهم اقتصادی محسوب می شوند. کفشک ماهیان از نظر ریختی، عملکرد و ترکیب ساختاری ارگان ها تفاوت هایی با سایر ماهیان دارند و مانند بسیاری از ماهیان پهن دیگر کمتر شناخته شده اند. تحقیق حاضر به منظور بررسی ساختار بافتی گناد ماهی کفشک راستگرد (Euryglossa orientalis) در دو فصل ...  بیشتر

طبقه‌بندی اکولوژیک بیوتاپ ‌های بین جزرومدی شمال جزیره قشم بر اساس استاندارد ساحلی و دریایی (CMECS)

مروارید رحیمی؛ سید جعفر سیف آبادی؛ فریدون عوفی؛ زینب انصاری

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7985

چکیده
  طبقه‌بندی استاندارد اکولوژیک مناطق ساحلی و دریایی یکی از جدیدترین و کاملترین طرحهای پیشنهادی جهت شناخت زیستگاه‌های اکوسیستم ساحلی دریایی است. در این تحقیق زیستگاه‌های ناحیه‌ی بین‌جزرومدی شمال جزیره قشم با توجه به خصوصیات زیستی و فیزیکی هر زیستگاه، و بر اساس حدود مشخص شده در این طبقه بندی از یکدیگر تفکیک گردید. با توجه به گستردگی ...  بیشتر

تاثیر آلاینده بیس فنل آ بر سطوح سلولی و مولکولی در ماهی شانک زرد باله (Acanthopagrus latus )

احمد نگین تاجی؛ بیتا ارچنگی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ علیرضا صفاهیه؛ غلامرضا اسکندری

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 20-30

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7826

چکیده
  در این مطالعه، اثر BPAبر القای ناهنجاری های هسته ای و تخریب DNA کبدی (روشDNA Unwinding Assay ) در جنس نر ماهی شانک زردباله (Acanthopagrus latus) مورد بررسی قرار گرفته است. ماهیان طی دو هفته و به صورت تزریق درون صفاقی، غلظت های 10، 50، 100 و 150 میکروگرم بر گرم وزن بدن ماهیان از BPA را به صورت محلول در روغن نارگیل دریافت نمودند. گروه کنترل حلال، تنها روغن نارگیل را ...  بیشتر

فرمولاسیون نوین جیره های مختلف غذایی جهت تغذیه، تکثیر و پرورش کرم سفید (Enchytraeus albidus Henle, 1837)

اسماعیل حسین نیا؛ قباد آذری تاکامی؛ ایوب یوسفی جوردهی؛ محمود بهمنی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 30-40

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7986

چکیده
  در این تحقیق از جیره های غذایی مختلف جهت تغذیه و پرورش کرم سفید به عنوان غذای زنده بچه ماهیان خاویاری استفاده گردید چهار تیمار جیره غذایی طی یک دوره سه ماه مورد استفاده قرار گرفت. برای کاهش هزینه تولید کرم سفید از مخلوط آزولا 60 درصد، آرد گندم 25 درصد و سبوس برنج 15 درصد استفاده گردید که زیتوده آنها طی 90 روز به 533 گرم بر متر مربع رسید. زیتوده ...  بیشتر

مطالعه آزمایشگاهی تاثیرکمربند سبز ساحلی بر میرایی امواج دریا

الهام قنبری عدیوی؛ منوچهر فتحی مقدم؛ مسعود صدرینسب

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 40-50

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7987

چکیده
  درمناطق ساحلی با خطر وقوع طوفان استفاده از موانع سخت مانند دیوار حائل ساحلی و دایک برای کاهش اثرات مخرب امواج رایج می‌باشد. در این پژوهش امکان استفاده از کمربند سبز در مناطق ساحلی بصورت آزمایشگاهی مورد بررسی قرار گرفته است. کمربند سبز از درختان گرمسیری با ثبات و استحکام کافی در برابر فشار موج تشکیل شده است. آزمایش بصورت دو بعدی در ...  بیشتر

بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی لارو میگوهای Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان)

سپیده سلیمانی پی؛ نسرین سخایی؛ سیمین دهقان مدیسه؛ احمد سواری؛ محمد علی سالاری

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 50-60

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7316

چکیده
  این تحقیق به منظور شناسایی مراحل لاروی و تنوع زیستی اجتماعات پلانکتونیک Dendrobranchiata در منطقه زیستگاه های مصنوعی سواحل خوزستان(منطقه بحرکان در شمال غربی خلیج فارس) به مدت یکسال از اردیبهشت 1390 تا فروردین1391 به صورت ماهانه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون با چشمه 300 میکرومتر انجام شد. در مجموع از دو فوق خانواده Penaeoidea و ...  بیشتر

معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا

سروه قادرپور؛ ناصر آق؛ فرزانه نوری؛ اسلام احمدیان

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7988

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه پروتکل استاندارد غنی¬سازی Artemia urmiana با روغن کلزا انجام شد. غنی¬سازی ناپلی A.urmiana در سه تراکم ناپلی و با سه غلظت روغن کلزا صورت گرفت که اثرات آن بر درصد بقا، طول کل و میزان اسیدهای چرب ناپلی A.urmiana در زمان¬های 6، 9، 12، 15 و 18 ساعت بعد از غنی¬سازی مورد ارزیابی قرار گرفت. سیست¬های A.urmiana طبق روش استاندارد تخم¬گشایی ...  بیشتر

بررسی محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei)در طی یک دوره پرورش در استخرهای خاکی دلوار بوشهر

امیدوار فرهادیان؛ نرجس بختیاری؛ نصرالله محبوبی صوفیانی؛ مهدی محمدی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7989

چکیده
  در این تحقیق محتویات روده میگوی پاسفید (Litopenaeus vannamei) در استخرهای خاکی در منطقه دلوار بوشهر در طی یک دوره پرورش 113 روزه با نمونه برداری در فواصل 15روز بررسی گردید. نتایج نشان داد غذای مصنوعی (کنسانتره) بیشترین درصد وزنی روده (روده‌پیشین، روده میانی و روده‌پسین) را داشت و سپس به ترتیب دتریت، زئوپلانکتون‌، فیتوپلانکتون‌ و درشت کفزیان ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD

ایمان قنواتی؛ حسین ذوالقرنین؛ هدی خالدی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7990

چکیده
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD تعداد 40 نمونه از برگ درختان حرا در ایستگاه های مختلف ( بنادر جاسک، خمیر، تیاب و جزیره قشم ) جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل و پس از استخراج DNA بوسیله 30 پرایمر در واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج کار نشان داد که بیشترین میزان میانگین ...  بیشتر

شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان

مریم عباس زاده؛ علیرضا شایسته فر؛ علی سالارپوری؛ احمد همتا

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، صفحه 91-100

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7991

چکیده
  هدف از این تحقیق شناسایی خانواده های لارو ماهیان موجود در لایه های سطحی دریای عمان درمحدوده ی شرق استان هرمزگان بود. بدین منظور طی سه روز در اردیبهشتماه سال 1390 از 14 ایستگاه جداگانه توسط تور بونگو با چشمه ی 500 میکرون و بصورت کشش مورب، توسط شناور تایلندیPrantlay 10نمونه برداری ها از دریای عمان صورت گرفت و فاکتورهای غیر زیستی (دما، شوری و PH) ...  بیشتر