ارزیابی سلامت اکولوژیک نواحی ساحلی و خوریات خوزستان با استفاده از شاخص BOPA و BOPA-m

شفا حویزاوی؛ احمد سواری؛ سیمین دهقان مدیسه؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین پاشازانوسی؛ نرجس اخوت

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6779

چکیده
  سلامت اکولوژیکی یک جزءلاینفک سلامت بیولوژیکی است. ماکروبنتوزهای بی مهره مهمترین جانداران در اکوسیستم های آبی هستند که برای تشخیص سلامت بیولوژیکی از آنها استفاده می شود. شاخص های بنتیک براساس ساده سازی اطلاعات استوار هستند و مجموعه ای از متغیرهای زیستی را به صورت یک متغیر کمی نشان می دهند که تفسیر اطلاعات را آسان تر می کند. یکی از این ...  بیشتر

تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی بر رشد جلبک های قرمز Gracilariopsis persica و Gracilaria corticata بعنوان پتانسیل آبزی پروری دریایی در خلیج فارس

اسماعیل کرمی؛ میرمسعود سجادی؛ محمد امین سلطانی پور؛ عبدالرسول دریایی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7825

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی تاثیر تراکم اولیه ذخیره سازی جلبک های قرمز Gracilariopsis persica و Gracilaria corticata بر روی میزان رشد و زی توده کل این جلبک ها انجام شد. در این تحقیق، سه تراکم اولیه gm-1 50، gm-1 125 و gm-1 200 جلبک های قرمز در سواحل خلیج فارس (بندرعباس) طی 45 روز در فصل زمستان مورد استفاده قرار گرفت. جلبک ها از محیط طبیعی جمع آوری شده و بر روی طناب های پلی ...  بیشتر

شبیه سازی سه بعدی داده های اندازه گیری دریای عمان در اواخر زمستان 2005

مریم سیوف جهرمی؛ مسعود صدری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 21-31

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7821

چکیده
  در این مطالعه، از مدل خور، دریاچه، اقیانوس ساحلی مرکز تحقیقات آب دانشگاه استرالیای غربی، که از این به بعد به اختصار ELCOM، نامیده می¬شود، استفاده شده است تا با استفاده از یک شبیه¬سازی سه بعدی غیر یکنواخت هیدرودینامیکی، داده¬های اندازه¬گیری شده در اواخر زمستان (سوم مارس الی چهارم آوریل) 2005 در منطقه دریای عمان شبیه¬سازی شوند. ...  بیشتر

بررسی الگوی رشد و رابطه طول و وزن بدن در شاه میگوی چنگال باریک Astacus leptodactylus

عسکر زحمت کش؛ کتایون کریم زاده؛ علی رضا ولی پور

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 31-40

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7822

چکیده
  به منظور بررسی الگوی رشد و شاخص های طولی و وزنی بدن شاه میگوی چنگال باریک (Astacus leptodactylus) در مراحل مختلف زندگی ، حدود 10 هزار عدد نوزاد در استخر خاکی که تقریباً مشابه زیستگاه طبیعی آنها بود رها سازی شدند. نمونه برداری از جمعیت شاه میگو ها در سال های 1385-1387 و در چهار مرحله شامل زیر 2 ماه، 4 ، 6 و 15 ماهه انجام گرفت. شاخص هایی مانند طول کل، وزن کل، ...  بیشتر

اثرات تغییرات شوری و دمای ناشی از آب نمک تخلیه شده از کارخانه ی آب شیرین کن بر روی ساختار جمعیت پرتاران در خلیج چابهار

محدثه میری؛ سیدمحمدباقر نبوی؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ مهران لقمانی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7823

چکیده
  این مطالعه به منظور بررسی اثرات آب نمک تخلیه شده از کارخانه آب شیرین کن چابهار-کنارک بر روی محیط زیست دریا با استفاده از مطالعه ساختار جمعیت پرتاران صورت گرفت. نمونه¬برداری از رسوبات 7 ایستگاه در دو نوبت پیش مانسون و پس مانسون در سال 1390 بوسیله گرب Van Veen با سطح مقطع 025/0 متر مربع انجام شد که 5 ایستگاه اطراف کارخانه و 2 ایستگاه بعنوان کنترل ...  بیشتر

بررسی برخی فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو (Saurida tumbil) در سواحل خلیج فارس ایران

یزدان کیوانی؛ اکبر عباس‌زاده؛ نصرالله محبوبی صوفیانی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 51-60

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7824

چکیده
  پاره‌ای از مهمترین فراسنجه‌های رشد و ویژگی‌های تغذیه‌ای ماهی کریشو یا کیجار بزرگ (Saurida tumbil) آب‌های سواحل ایرانی خلیج فارس (استان بوشهر) با نمونه‌برداری ماهانه به مدت یک سال از بهمن 1385 تا بهمن 1386 مورد بررسی قرار گرفت. از میان 691 ماهی تهیه شده از صیادان محلی، تعداد 538 قطعه ماده، 114 قطعه نر و 39 قطعه نابالغ شناسایی شدند. طول کل ماهیان 1/26 ...  بیشتر

بررسی خصوصیات ریخت شناسی و فراوانی مراحل لاروی زوآ دو گونه مختلف از خانواده (Epialtidae (Crustacea: Brachyura در سواحل جزیره هنگام (خلیج فارس)

شمشاد شهبازی؛ نسرین سخایی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فرشته سراجی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7317

چکیده
  این پژوهش بر روی مراحل لاروی دو گونه از خانواده Epialtidae در سال 1390 در آبهای ساحلی جزیره هنگام (خلیج فارس) انجام گرفته است. نمونه برداری توسط تور پلانکتون 300 میکرون به روش کشش مورب از کف به سطح به مدت یک سال از زمستان 1390 الی پاییز 1391 به صورت فصلی در 6 ایستگاه انجام پذیرفت. بر اساس خصوصیات ریخت شناسی همانند شکل کلی لارو و ضمائم آن در آزمایشگاه ...  بیشتر

بررسی و ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه های کانتینری (موردکاوی: پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس)

سبحان ایرانشاهی؛ سید جعفر سجادی پارسا؛ مجتبی عباسپور

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7993

چکیده
  این پژوهش به منظور ارزیابی کیفیت ارائه خدمات در پایانه کانتینری بندر شهید رجایی بندرعباس با استفاده از مدل سروکوال که ابزاری برای اندازه گیری کیفیت خدمات و شناسایی و تحلیل شکاف¬های موجود بین انتظارات و ادراکات دریافت کنندگان خدمات می-باشد، انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش را مشتریان پایانه کانتینری در بندر شهید رجایی تشکیل ...  بیشتر

اثر سطوح مختلف سرخارگل تغذیه ای بر رشد و دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی استرلیاد(Acipenserruthenus)نوجوان

سیده مریم نجف پور مقدم؛ امیر پرویز سلاطی؛ سعید کیوان شکوه؛ وحید یاوری؛ حسین پاشا زانوسی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7992

چکیده
  در این پژوهش تاثیر عملکرد گیاه سرخارگل با نام علمیEchinacea purpurea گیاهی بر شاخص های رشد و ایمنی در ماهی استرلیاد (Acipenserruthenus) نوجوان مورد بررسی قرار گرفت. تعداد180قطعه ماهی استرلیاد نوجوان با میانگین وزن اولیه1±75 گرم انتخاب وپس ازسازگاری با محیط بصورت تصادفی در3 تانک که توسط چارچوب که به چهارقسمت مساوی تقسیم بندی شده بودند ذخیره شدند. گیاه ...  بیشتر

شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری با استفاده از روش تاپسیس

حسن جعفری؛ سید ناصر سعیدی؛ عامر کعبی؛ ابراهیم نوشادی؛ حمید رضا حلافی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 91-100

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.7280

چکیده
  این تحقیق کاربردی با هدف شناسایی و رتبه بندی علل تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری کانتینری در دو مرحله انجام شده است. در مرحله اول با بررسی آمار تأخیر در عملیات تخلیه و بارگیری و بیان علت های آن در ترمینال‌های مورد کاوی شده در بازه ی زمانی مورد مطالعه و همچنین برگزاری جلسات طوفان فکری با کارشناسان ترمینال‌های مذکور بیست و هفت علت تأخیر ...  بیشتر

شبیه سازی طوفان حاره ای گونو با استفاده از مدل Advanced Hurricane WRF: حساسیت به طراحی محدوده ها، آشیانه سازی، تفکیک افقی و زمان شروع

حسین ملکوتی؛ مهریار علی محمدی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.8634

چکیده
  محدوده ی انتخابی، زمان های متفاوت شروع و آشیانه سازی ثابت و قابل حرکت می توانند نقش مهمی را در کیفیت پیش بینی طوفان های حاره ای ایفا کنند. طوفان حاره ای گونو (2007) تشکیل شده در دریای عرب و مدلAHW جهت مطالعه حساسیت شبیه سازی به موارد فوق انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که از بین محدوده های انتخابی، موردی که به سمت شرق گسترش بیشتری داشته در ...  بیشتر