کلونینگ ژن هورمون رشد (GH) فیل ماهی (Huso huso) در سازه های لنتی ویروسی و غیر ویروسی و بررسی بیان ژن در سلولهای بنیادی جنینی انسانی

سکینه مشجور؛ حسین ذوالقرنین؛ موسی گردانه؛ محمد علی سالاری؛ احمد قاسمی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6231

چکیده
  یکی از مهمترین کاربردهای مهندسی ژنتیک در تحقیقات آبزی پروری، افزایش میزان رشد ماهیان پرورشی از طریق انتقال ترنس ژنهای هورمون رشد به آنهاست. اما پیش از هر گونه تلاش در جهت انتقال ژن، ساخت و سنتز این ترنس ژنهای مطلوب الزامی است. از این رو در این تحقیق، ابتدا لنتی ویروس های نوترکیب حاوی ژن هورمون رشد (GH)فیل ماهی Huso huso به عنوان یکی از مهمترین ...  بیشتر

تاثیر آنزیم ترنس گلوتامیناز میکروبی بر خواص ژل حاصل از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری (Parapenaeopsis stylifera)

سید مهدی حسینی؛ بهاره شعبانپور؛ سید علی جعفرپور؛ علی شعبانی؛ سید یوسف پیغمبری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 11-20

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6232

چکیده
  تاثیر آنزیم ترنس گلوتامیناز میکروبی (MTGase) در مقادیر 6/0 ، 1، 4/1 و 8/1 واحد در هر گرم از گوشت چرخ شده ی میگوی خنجری( Parapenaeopsis stylifera) بر خصوصیات زل تولید شده از گوشت این میگو مورد بررسی قرار گرفت. اکثر پارامترهای نشان دهنده ی خصوصیات بافتی با اضافه کردن آنزیم MTGase نسبت به زل های شاهد تحت تاثیر قرار گرفته و میزان این تاثیر در مقادیر بالاتر این انزیم ...  بیشتر

بررسی اثرات جزر و مد دریایی خلیج فارس بر روی منحنی اشل- دبی در رودخانه کارون

آرش آدیب؛ محمد واقفی؛ امین تقوی فر

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 31-40

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6234

چکیده
  از عوامل موثر در رودخانه هایی که به دریاهای آزاد می ریزند، جزر و مدی است که در اثر جاذبه اجرام سماوی(خصوصاً ماه و خورشید) در دریا رخ می دهد. امواج جزر و مدی از دریا وارد رودخانه می شوند و در این هنگام عوامل دیگری که شکل ساحل، چگونگی انعکاس امواج از ساحل و اثرات آبهای کم عمق می باشند بر این امواج اثر کرده و آنها را از حالت پریودیک به غیرپریودیک ...  بیشتر

پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان

مهدی محمد مهدی زاده؛ مهرنگارسادات کسبی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 41-50

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6235

چکیده
  چکیده- در این مقاله، به پیش بینی ارتفاع امواج ناشی از مد توفان در سواحل ایرانی دریای عمان با بررسی موردی توفان گونو پرداخته شده است. مدل به کار رفته در این تحقیق، ارتقایافته مدل دوبعدی است که توسط جرومه ما در سال 1990 تهیه شده است (Maa Jerome P.-Y., 1990). مدل بکار رفته قابلیت این را دارد که باد را به صورت متغیر در زمان و مکان در نظر بگیرد، همچنین برای ...  بیشتر

بررسی اثر زاویه قائم و خصوصیات هیدرولیکی بر نحوة توزیع جریان جت غلیظ منفرد با استفاده از مدل فیزیکی

جواد احدیان؛ فریبرز محمدی؛ حسین بهرامی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 51-60

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6487

چکیده
  در تخلیه پساب‌ها، استفاده از جت مستغرق معمولاً میزان ریسک‌پذیری و خسارت به محیط زیست منبع آب پذیرنده را کاهش می‌دهد. در این تحقیق تخلیه جت مستغرق غلیظ که از کف وارد منبع آب پذیرنده می‌شود، تحت تغییر پارامتر هندسی زاویه نسبت به افق (زاویه قائم)، دبی تخلیه و غلظت سیال تخلیه شونده و نیز پارامتر ارتفاعی نقطه‌ی اوج در منحنی‌های خروجی ...  بیشتر

ضایعات پاتولوژیک کبدی در ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioides قرار گرفته در معرض بنزوآلفا پایرن

مریم خانیان؛ نگین سلامات؛ علیرضا صفاهیه؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6536

چکیده
  بنزوآلفاپایرن (BaP)، آلاینده محیطی جهانی که در هوا، آب و رسوب وجود دارد،. BaP به راحتی از طریق تمام مسیرهای تماسی جذب شده و قادر به عبور از غشاء پلاسمایی بیشتر انواع سلول ها می باشد. تحقیق حاضر جهت مطالعه اثرات BaP بر ساختار بافتی کبد ماهی هامور معمولی Epinepheluscoioidesقرار گرفته در معرض غلظت های مختلف BaP صورت گرفت. برای این منظور 100 عدد ماهی هامور ...  بیشتر

بررسی اثرات پساب صنایع پتروشیمی بر کیفیت آب خورموسی

هدی موری بازفتی؛ علی داداللهی سهراب؛ بابک دوست شناس؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1393، صفحه 71-80

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.6778

چکیده
  چکیده مجتمع پتروشیمی بندرامام در شمال غربی خلیج فارس واقع شده است که از طریق خروجی ها پسابهای مختلفی را وارد خورموسی می کند. جهت مشخص کردن اثر پسابها بر کیفیت آب منطقه، نمونه برداری در طی شش ماه، از آذرماه 1388 تا اردیبهشت ماه 1389، از چهار ایستگاه به ترتیب در اداره بنادر و کشتیرانی و سه ایستگاه در مجاورت اسکله های پتروشیمی بندرامام توسط ...  بیشتر