علوم زیستی دریا
ارزیابی ترکیب دورریز صید ترال ماهی در آبهای ساحلی استان خوزستان (مطالعه موردی: صیدگاه بوسیف)

خاطره مهربانی؛ محمد خسروی زاده؛ وحید یاوری؛ سید مهدی حسینی؛ امید بیرقدار کشکولی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 1-16

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.275449.2422

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف تخمین میزان و ترکیب گونه‌های دورریز صید در تور ترال کف و پارامترهای زیستی برخی گونه‌ها در منطقه بوسیف در آب‌های ساحلی استان خوزستان صورت پذیرفت. داده‌ها بر اساس نمونه‌های حاصل از صید تجاری و به‌وسیله لنج های صیادی ترال کف در سه فصل پاییز و زمستان سال 96 و تابستان سال 97 جمع‌آوری شدند. نتایج حاصل از این مطالعه نشان ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
تحلیل اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی بین المللی (ISM Code) و نقش ایجاد انگیزش در اجرای بهینه آن از سوی دریانورد ایرانی

پیمان درخشان نیک؛ رشید ذوالفقاری زعفرانی؛ علیرضا افشار نژاد

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 17-31

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.351727.2484

چکیده
  رقابت پذیری حمل و نقل دریایی درگرو ارائه خدمات ایمن به ذینفعان است و صاحبان کالا و مالکان کشتی این مهم را به عنوان یک اصل جدا نشدنی از مدیریت برای خود در نظر می­ گیرند. در این راستا اجرای دستور العمل مدیریت ایمنی (ISM Code) یکی از راهکارهایی است که دست­یابی به این هدف را تقویت می کند. اجرای این هدف وابسته به عملکرد صحیح فرمانده و پرسنل ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی راهکارهای افزایش ظرفیت ترابری آبی رودخانه‌‌های قابل کشتیرانی (مطالعه موردی رودخانه کارون، بهمنشیر و‌ اروند)

محمدتقی منصوری کیا؛ حمیدرضا شیبانی؛ الهام رجبی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 32-40

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.216321.2344

چکیده
  رود کارون تنها رودخانه قابل کشتیرانی در ایران است. سابقه کشتیرانی درکارون به قبل از ناصرالدین شاه قاجار برمی­ گردد. تغییرات آب و هوایی و خشکسالی، ‌برداشت­ های بیشتر از آب رودخانه و کاهش دبی آن، وجود راه آهن و اتوبان­ های جدید به عنوان رقبای اصلی حمل بار از بندرهای ماهشهر و خرمشهر به اهواز سبب از رونق افتادن ترابری آبی رودخانه­ ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی عملکرد رشد و پارامترهای بیوشیمیایی میگوی پاسفید غربی (Boone, 1931) Litopenaus vanname تغذیه‌شده با جیره غذایی غنی‌شده با فوکوئیدان

راضیه صالح پور؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ مهدی محمدی؛ عقیل دشتیان نسب؛ پدرام ابراهیم نژاد؛ احمد قاسمی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 41-54

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.268814.2412

چکیده
  پژوهش حاضر باهدف بررسی سطوح مختلف فوکوئیدان جیره غذایی بر روی عملکرد رشد، زنده‌مانی و پارامترهای بیوشیمیایی میگو پاسفید غربی، Litopenaus vannamei انجام گرفت. میگوها با متوسط وزن اولیه حدود 8 گرم با چهار جیره غذایی مختلف که حاوی چهار سطح فوکوئیدان (صفر، 0/1 %، 0/2 % و 0/4 0%) به مدت 30 روز در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار مورد تغذیه قرار گرفتند. ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
طراحی نقشه استراتژیک و پیاده سازی استراتژی های ورزش شنای استان فارس با رویکرد کارت امتیازی متوازن

سمیه عمادی؛ ظهراب گوهری؛ محمد سجادیان

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 55-67

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.231437.2371

چکیده
  هدف از این پژوهش، طراحی نقشه استراتژیک و پیاده سازی استراتژی های ورزش شنای استان فارس با رویکرد کارت امتیازی متوازن بود. روش پژوهش، توصیفی و به لحاظ هدف، کاربردی است. داده های تحقیق به صورت میدانی و به شیوه آمیخته (کمی و کیفی) گردآوری شد. جامعه آماری در بخش کمی، شامل روسای هیأت شنای استان و شهرستان ها و مدیران باشگاه ها، برابر با 60 نفر ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
تعهدات دولت‌های حاشیه خزر در مدیریت ورود گونه مهاجم شانه‌دار (Mnemiopsis Leidyi) از منظرحقوق بین‌الملل محیط زیست

مهناز رشیدی؛ علی مشهدی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 68-80

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.225703.2362

چکیده
  شانه­ دار مهاجم دریای خزر نمونه ­ای از گونه­ های بیگانه مهاجم می ­باشد که از اواسط دهه نود میلادی، از طریق آب توازن کشتی ­ها از کانال ولگا- دن به دریای خزر منتقل شد. این گونه پلانکتون­ خوار با ایجاد اختلال در زنجبره غذایی، بسیاری از موجودات دریای خزر از جمله ماهیان کیلکا، خاویار و فک این دریا را در معرض خطر انقراض قرار داده ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر عصاره گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) بر رشد و فعالیت آنزیم های سیستم آنتی اکسیدانی ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss)

ادریس رحیمی کیا

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 81-89

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.374183.2506

چکیده
  گیاه سرخارگل (Echinacea purpurea) از خانواده گل مروارید، یکی از داروهای گیاهی مورد استفاده در کشور­های مختلف است. این مطالعه به منظور بررسی اثرات سطوح مختلف عصاره سرخارگل در جیره غذایی بر رشد و وضعیت دفاع آنتی اکسیدانی در ماهی قزل آلای رنگین کمان(Oncorhynchus mykiss) انجام شد. تعداد 360 عدد ماهی قزل آلای رنگین کمان با میانگین وزن 0/2­±­6/25 گرم، در ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
ارائه مدلی جهت بازاریابی بین الملل استارت‌اپ‌های ایرانی (مورد مطالعه: استارت‌اپ‌های خدماتی مجازی در ایران)

مصطفی رسول رویسی؛ همایون یوسفی؛ ادریس محمودی

دوره 21، شماره 4 ، دی 1401، صفحه 90-110

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.350175.2483

چکیده
  هدف از این پژوهش، ارائه مدلی برای بازاریابی بین المللی استارت‌اپ‌های ایرانی با تمرکز بر استارت‌اپ‌های خدماتی مجازی ایران می‌باشد. این پژوهش از نظر هدف، یک پژوهش کاربردی است و از نظر ماهیت آمیخته اکتشافی (کیفی – کمی)؛ چرا که علاوه بر جنبه آگاهی ‌بخشی و علمی، جنبه کاربردی نیز برای شرکت‌ها و سازمان‌های مختلف مرتبط با استارت‌اپ‌های ...  بیشتر