علوم غیر‌زیستی دریا
تغییرات فصلی آنومالی تراز دریا در خلیج‌فارس (1371-1396)

مریم سیوف جهرمی؛ زهره شاهمنصوری

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.197166.2303

چکیده
  در این مطالعه، با استفاده از داده‌های بلندمدت AVISO، طی 25 سال (11 دی‌ماه 1371 الی 10 دی‌ماه 1394)، آنومالی تراز دریای خلیج فارس (قدرت تفکیک فضایی 0/25 درجه طول و عرض جغرافیایی)، در محیط نرم‌افزار MATLAB مورد بررسی قرار گرفته است. متوسط 25 ساله از داده‌ها نشان می‌دهد؛ آنومالی تراز دریا مثبت و برابر باcm 3/06 ± 0/05 (انحراف معیار±میانگین) است ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی ساختارجوامع فیتوپلانکتونی درآب های جنوبی سواحل جزیره قشم در استان هرمزگان

داریوش محمدی کیا؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ حسین محمد عسگری

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 16-26

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.137842.2181

چکیده
  بررسی پلانکتونی آب های جنوبی ساحلی قشم در استان هرمزگان طی دو فصل سرد و گرم و در چهار ایستگاه(ساحل پارک زیتون، ساحل سوزا، ساحل شیب درازو ساحل سلخ) در سال 1395-1394 انجام شد. به­ طور کلی طی این بررسی، گونه‌های مختلف فیتوپلانکتونی متعلق به چهار رده دیاتومه‌ها­(Bacillariophyceae)، دینوفلاژله ­هاDinophyceae))،کلروفیسه­ ها(Chlorophyceae) و جلبک های سبز–آبی(Cyanophyceae) ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
طراحی مدل‌ عددی جهت بررسی اثر کشند و باد در حوضه‌ی آزمایشگاهی در تشابه با خلیج‌فارس

محمد تقی زمانیان؛ مسعود صدری نسب؛ مهری فلاحی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 27-38

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.149922.2203

چکیده
  طراحی مدل عددی اقیانوسی برای خلیج‌فارس برای پیش‌بینی پدیده‌ها و فراسنج‌های اقیانوسی، از جمله راه‌های پیش‌گیری یا رفع مشکلات موجود در این محیط مهم می‌باشد و کار موثر، طراحی مدل‌ آزمایش‌گاهی در تشابه با آن بوده که می‌تواند واکنش فیزیکی محیط را نسبت به شرایط مختلف مشخّص کند. هدف این پژوهش، طراحی مدل عددی اقیانوسی آزمایش‌گاهی، ...  بیشتر

مهندسی دریا
ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناور سواث

احمد حاجیوند؛ عقیل دارایی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 39-52

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.152341.2213

چکیده
  پیش بینی مقاومت کشتی مهمترین بخش طراحی هیدرودینامیکی کشتی است. امروزه روش­های محاسباتی به عنوان ابزاری متداول برای این منظور استفاده می­شوند. محاسبه مقاومت کل شناور با روش عددی دینامیک سیالات محاسباتی به صورت دوفازی به زمان محاسباتی زیادی نیاز دارد. ایده تقسیم­بندی مقاومت کل به مولفه­های مختلف بر مبنای عامل فیزیکی ایجاد کننده ...  بیشتر

مهندسی دریا
تاثیر پوشش جنگلی ساحلی در تثبیت، حفاظت و احیای سواحل ماسه‌ای در معرض امواج سونامی

حامد جلیل مصیر؛ روح اله فتاحی؛ الهام قنبری عدیوی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 53-63

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.212864.2338

چکیده
  پدیده انتقال رسوب یکی از عوامل مهم و تاثیرگذار در عملکرد هیدرولیکی و ساختار ریخت‌شناسی سواحل تلقی می‌شود. به علاوه توسعه پایدار، اقدامات مهندسی و انتخاب متناسب‌ترین روش حفاظت جهت ساماندهی و تثبیت سواحل، در گروی آگاهی از کمیت بار رسوبی می‌باشد. بنابراین تمرکز این پژوهش به­طور کلی برآورد نرخ انتقال رسوب، ارزیابی تاثیر پوشش جنگلی ...  بیشتر

مهندسی دریا
مشخصات پایداری و حرارتی صفحات کامپوزیتی دوپایداره در ورق‌های لایه‌ای با لایه‌چینی نامتقارن با در نظر گرفتن اثر لایه‌ های رزین و وابستگی دمایی

مسیح مر؛ احمد فیروزیان نژاد؛ سعید ضیایی راد؛ عبداله عیدانی نژاد

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 64-80

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.14912

چکیده
  مهم ­ترین ویژگی سازه ­های دوپایداره این است که این سازه ­ها دارای دو حالت کاملاً پایدار بوده و برای حفظ سازه در هریک از این حالات پایدار نیاز به هیچ­گونه منبع دائمی انرژی و یا اتصالات مکانیکی نمی‌باشد. صرفاً جهت تغییر شکل از یک حالت پایدار به حالت پایدار دیگر باید انرژی مصرف کرد. در این مقاله، مشخصات پایداری و پاسخ حرارتی ورق ...  بیشتر

مهندسی دریا
تعیین اثر زبری بر مشخصات پرش هیدرولیکی در حوضچه‌های آرامش واگرا

محمد حسین نوراله دزفولی؛ امیر عباس کمان بدست؛ علیرضا مسجدی؛ محمد حیدرنژاد؛ محمد حسین پورمحمدی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 81-91

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.221765.2356

چکیده
  یکی از روش‌های کنترل پرش هیدرولیکی در پائین‌دست سازه‌های هیدرولیکی و تامین عمق پایاب مناسب، استفاده از حوضچه آرامش با واگرائی ناگهانی است. مطالعات گذشته نشان داده است که دراین حوضچه‌ها طول پرش و در نتیجه طول حوضچه نسبت به حوضچه کلاسیک افزایش دارد. از سوی دیگر زبرکردن بستر از جمله تمهیداتی است که می‌تواند به منظور کاهش طول حوضچه ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی پدیده اسکوات در کانالهای باریک کشتیرانی با استفاده از مدل سازی فیزیکی

محمد احمدن‍‍ژاد؛ عباس فاضلی نیا

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 118-129

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.12028

چکیده
  به دلیل وجود اثرات هیدرولیکی و هیدرو دینامیکی در کانال‏ها و آبراهه ‏های قابل کشتیرانی, بایستی رفتار کشتی را در ارتباط با عرض کانال،سرعت و آبخور شناور مورد مطالعه قرار داد. مهم ‏ترین پارامتری که طراح باید مد نظر قرار دهد پدیده‏ اسکوات، می ‏باشد. پیش ‏بینی صحیح پارامترهای هیدرودینامیک برای کشتی ‏های عملیاتی در مناطق کم عمق ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر پوشش کیتوزان و زمان نگهداری بر خواص شیمیایی و میکروبی فیله ماهی سوف با استفاده از روش سطح پاسخ

امید معتمدیان؛ احمد قره خانی؛ امیر توکمه چی

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 92-103

https://doi.org/10.22113/jmst.2021.263684.2408

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تاثیر پوشش‌دهی فیله‌های ماهی سوف با کیتوزان در طول نگهداری در دمای یخچال با استفاده از روش سطح پاسخ بود. به‌منظور بررسی فرآیند پوشش‌دهی فیله ماهی سوف با کیتوزان از سه سطح درصد کیتوزان (0/5، 1/25و 2 درصد) و سه زمان نگهداری (1، 11 و 21 روز) استفاده گردید و میزان pH، فعالیت آبی، شاخص تیوباربیتوریک اسید، تعداد باکتری‌های ...  بیشتر

مهندسی دریا
مدل‌سازی و تحلیل عملکرد دریامانی یک شناور تندرو پروازی

محمدرضا نگهداری؛ روح الله کریم پور؛ ایمان خاتمی؛ بابک احمدپور

دوره 21، شماره 1 ، فروردین 1401، صفحه 104-117

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.213348.2340

چکیده
  کنترل حرکات شناور می تواند تحت تأثیر کاهش حرکات هیو و پیچ در شناورهای تندرو و به طور ویژه در بدنه پروازی باشد. به منظور کاهش این گونه حرکات، استفاده از فویل می­تواند تکنیک مؤثری نسبت به سایر روش ها باشد. از آن­جایی که شناورهای تندرو در آب های مواج دچار مشکل می‌شوند می ­بایست حالت سازشی بین سرعت و عملکرد دریامانی وجود داشته باشد. ...  بیشتر