نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 فرآوری محصولات شیلاتی، دانشکده‌ی علوم دریایی، دانشگاه تربیت مدرس، تهران، ایران

2 گروه شیلات، دانشکده منابع طبیعی صومعه سرا، دانشگاه گیلان، ایران

چکیده

امروزه آنتی‌اکسیدان‌های طبیعی نسبت به سنتزی سالم‌تر و ایمن‌تر بوده و محدود به منابع خشکی نمی‌باشند. براساس منابع علمی جلبک‌های دریایی منبعی غنی از ترکیبات آنتی‌اکسیدانی ‌طبیعی هستند. در این مطالعه خاصیت آنتی‌اکسیدانی دو گونه جلبک سبز Chaetomorpha sp و جلبک قهوه‌ای Colpomenia sinuosa و تأثیر حلال‌های مختلف در استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی مورد بررسی قرار گرفت. عصاره‌ها براساس روش استخراج غوطه‌وری طی 24 ساعت در دمای اتاق (26-28درجه سانتی‌گراد) توسط حلال‌های استون، اتانول، متانول در ترکیب با آب (30/70%) و آب 100% استخراج شدند. محتوای فنول کل و میزان قدرت کاهندگی آهن، فعالیت جذب رادیکال آزاد DPPH و فعالیت آنتی‌اکسیدانی کل عصاره‌های مختلف مورد آزمایش قرار گرفت. نتایج نشان داد که عصاره‌های استونی قابلیت بیشتری برای استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی و پلی‌فنولی در مقایسه با سایر تیمارها داشته‌اند. همچنین گونه Chaetomorpha sp در مقایسه با گونه C. sinuosa میزان فنول کل، قدرت کاهندگی آهن و فعالیت آنتی‌اکسیدانی بالاتری نشان داد اما گونه قهوه‌ای فعالیت جذب رادیکال بالاتری داشت. تفاوت در میزان استخراج ترکیبات آنتی‌اکسیدانی می‌تواند به نوع حلال، ترکیب هدف و نوع گونه جلبک بستگی داشته باشد. از این رو جلبک‌ها پتانسیل استفاده به عنوان منابع طبیعی آنتی‌اکسیدان‌ها در صنایع غذایی و دارویی را دارا می‌باشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات