علوم زیستی دریا
بررسی تغییرات خط ساحلی شهرستان دیر با استفاده از داده‌های ماهواره لندست، سنجنده TM و OLI سال‌های 1991 و 2014

مریم رزمی؛ حسین محمد عسگری؛ علی دادالهی سهراب؛ سید محمد جعفر ناظم السادات؛ سید حسین خزاعی

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.32078

چکیده
  محیط‌های ساحلی از حساس‌ترین سیستم‌های محیطی به‌شمار می‌روند، از نظر زیست‌محیطی، مناطق ساحلی به‌دلیل دارا بودن اکوسیستم‌های حساس و مولد از اهمیت و ارزش بالایی برخوردارند. داشتن اطلاع از رفتار خط ساحلی به مدیریت بهتر سواحل کمک فراوانی می‌کند.هدف از انجام این پژوهش ارزیابی کاربرد تکنیک فاکتور شاخص مطلوبیت OIF، در ارزیابی تغییرات ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مدل سازی مقایسه پخش آلودگی در اروندرود در فصل کم‌آبی و پر‌آبی

نسرین عبدالخانیان؛ هیوا علمی زاده؛ علی دادالهی سهراب؛ احمد سواری؛ محمد فیاض محمدی

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.32804

چکیده
  منابع آبی کشور مورد تهدید انواع آلودگی‌ها از قبیل پساب‌های صنعتی، کودها، سموم شیمیایی و فاضلاب‌های شهری قرار گرفته که تاثیرات ناخوشایند بر روی محیط‌زیست و اکوسیستم دارد. در این میان اروندرود یکی از مهمترین رودخانه‌های قابل کشتیرانی ایران است و محل تردد شناورهای بسیاری است که هیچ گونه سیستمی برای تحویل زائدات ندارند و تخلیه این ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
استفاده از نانومتخلخل کوکوربیت (6) اوریل به عنوان جاذبی جدید برای حذف رنگ های کنگورد و اریتروسین از اکوسیستمهای آبی

آرش لرکی؛ سید جعفر سقانژاد

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 25-35

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34087

چکیده
  در این تحقیق از نانو متخلخل‌های کوکوربیتوریل به عنوان جاذبی جدید برای حذف رنگ‌های آنیونی از جمله کنگورد و اریتروسین استفاده شد. در این پروژه جهت حذف رنگ‌های آنیونی از اکوسیستم‌های آبی، روش ناپیوسته به کار برده شد و به منظور دست‌یابی به حداکثر درصد حذف رنگ‌ها، اثر عواملی مانند میزان اسیدیته محیط، مقدار جاذب و زمان هم زدن نمونه ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
تأثیر تمرین هوازی در آب بر سیستاتین C، فیبرینوژن، CRP و نیمرخ لیپیدی

پریسا امیری فارسانی؛ داور رضایی منش

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 36-44

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.38960

چکیده
  چکیدهزمینه و هدف: یکی از علل اصلی حملات قلبی عدم تعادل در سیستم هموستاز است که می توانند منجر به ترومبوز شود. هدف از پژوهش حاضر، بررسی تأثیر تمرینات هوازی در آب بر فیبرینوژن، CRP، سیستاتین C و نیمرخ لیپیدی در دانشجویان غیر ورزشکار بود. روش بررسی: در این بررسی 30 دختر غیر ورزشکار با دامنه سنی 18 تا 27 سال انتخاب و به طور تصادفی در دو گروه تجربی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مطالعه هیستولوژیک و هیستومورفومتریک حباب روده‌ای ماهی شیربت Barbus grypus

حسن مروتی؛ محمود خاکساری مهابادی؛ مهرزاد مصباح؛ مهدی هادی جعفری

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 45-55

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.33866

چکیده
  ماهی شیربت یکی از ماهیان بومی استان خوزستان می‌باشد که از گونه‌های با پراکنش وسیع در رودخانه‌های استان خوزستان می‌باشد. این ماهی فاقد معده بوده و به دلیل باریک بودن فضای روده و عدم امکان ذخیره مواد غذایی، قسمت قدامی روده به طور ثانویه متسع شده و حباب روده‌ای نامیده می‌شود. شناخت ساختار بافت‌ شناسی حباب روده‌ای در این گروه از ماهیان ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تعیین غلظت میان کشندگی نیترات سرب و بررسی پاسخ‌های رفتاری در خرچنگ منزوی Diogenes avarus

نرگس بدری؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ محمد شریف رنجبر

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 56-65

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34143

چکیده
  غلظت کشندگی متوسط (LC50 96h)میزان حساسیت و پتانسیل ماندگاری موجودات را در برابر آلاینده‌ها از جمله فلزات سنگین مشخص می‌کند. در طی این مطالعه میزان غلظت کشندگی متوسط نیترات سرب (Pb NO3) بر خرچنگ منزوی Diogenes avarus طبق روش استاندارد O.E.C.D، به صورت ساکن و به مدت 96 ساعت تعیین گردید. 105 قطعه خرچنگ منزوی D. avarus با میانگین وزنی 01/0±19/0 گرم در 5 تیمار (75، ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی برخی شاخص‌های میکروبی و مواد‌مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر، استان‌گیلان

محسن محمدی گلنگش محسن؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ زهرا بزرگ پناه خراط

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 66-76

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.44306

چکیده
  توجه به آلودگی میکروبی و مواد مغذی در سواحل جنوبی دریای خزر برای سلامت گردشگران وحفظ محیط زیست ضروری است. در این تحقیق برخی از پارامتر‌های مهم فیزیکوشیمیایی، مواد مغذی، شاخص‌های میکروبی و پارامتر‌های اکسیژن‌خواهی مورد مطالعه قرارگرفت. نمونه‌برداری در 9 منطقه از آستارا تا چابکسر و در هر ایستگاه با 5 تکرار انجام شد. در مناطق مورد ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تعیین خصوصیات فیزیکوشیمیایی ژلاتین استخراجی از عروس دریاییCrambionella orsini خلیج فارس

مرجان ناصری کریم وند؛ یدالله نیکپور قنواتی؛ احمد تقوی مقدم؛ کمال غانمی

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 77-85

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34142

چکیده
  ژلاتین عبارت است از یک پلی پپتید با وزن مولکولی بالا که از کلاژن بافت های پیوندی، پوست، استخوان و تاندون مشتق می شود. متداول ترین منبع تولید ژلاتین در دنیا استخوان گاو و خوک می باشد. ژلاتین از عروس دریایی Crambionella orsini خلیج فارس با موفقیت توسط قلیا استخراج شد. خصوصیات فیزیکوشیمیایی آن مورد بررسی قرار گرفت که ترکیب تقریبی، قدرت ژل، نقطه ...  بیشتر

مهندسی دریا
مقایسه آزمایشگاهی اثر مانع متخلخل و مانع پلکانی متخلخل در کنترل جریان غلیظ

مجتبی کردناییج؛ سید امین اصغری پری؛ سید محسن سجادی؛ محمود شفاعی بجستان

دوره 16، شماره 4 ، بهمن 1396، صفحه 86-96

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.29533.1682

چکیده
  در تحقیق حاضر از مانع متخلخل به عنوان یک مانع نفوذپذیر جهت کنترل جریان غلیظ رسوبی استفاده شده است. برای ساخت مانع متخلخل از چینه‌های ریاضی به ابعاد 1/2* 1/2سانتی‌متر استفاده شد. آزمایشات در فلومی شیب‌پذیر به طول 10 متر و در دو شیب 0 و 5/2 درصد انجام شد. دبی ورودی در کلیه‌ی آزمایشات مقدار ثابت 7/0 لیتر در ثانیه بود. غلظت ورودی جریان غلیظ نیز ...  بیشتر