علوم زیستی دریا
تاثیر سطوح مختلف پروتئین و انرژی جیره بر شاخص های رشد، کارایی غذایی، بازماندگی و ترکیب شیمیایی بدن ماهی صبیتی Sparidentex hasta جوان

جاسم غفله مرمضی؛ مجتبی ذبایح نجف آبادی؛ اسمعیل پقه؛ محمود حافظیه

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 1-15

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.12042

چکیده
  در این پژوهش تاثیر سطوح مختلف پروتئین (45% ،50% ،55% و60%) و سطوح مختلف انرژی (20 ، 22 و 24 کیلوژول بر گرم غذا) بر شاخصهای رشد، بازماندگی، شاخصهای تغذیه ای و ترکیب شیمیایی لاشه ماهیان صبیتی جوان بررسی شد. دورة پرورش 56 روز بوده که در تانکهای 300 لیتری با ذخیره سازی 18 قطعه بچه ماهی با متوسط وزن14/0±99/27 گرم صورت گرفت. نتایج نشان داد که جیره های مورد ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات ضد قارچی عصاره های آبی و فلاونوئیدی کلی گیاه مورد (Myrtus communis L.) بر دو قارچ بیماری‌زای ساپرولگنیا و فوزاریوم جدا شده تخم قزل‌آلای رنگین کمان در شرایط in vitro

فرشته سلیمیان؛ مهرداد فتح اللهی؛ امین نعمت اللهی؛ فرزانه نیکوخواه؛ نواز خرازیان

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 16-28

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.12041

چکیده
  در این تحقیق اثر ضد قارچی غلظت‌های مختلف عصاره‌های به دست آمده از گیاه دارویی مورد (Myrtus communis L.) بر روی رشد دو عامل بیماریزای قارچی ساپرولگنیا (Saprolegnia sp.) و فوزاریوم (Fusarium sp.) جدا شده از تخمهای لقاح یافته ماهیان قزل آلای رنگین کمان مورد بررسی قرار گرفت. عصاره برگها بعد از جمع آوری از رویشگاههای طبیعی آن در استان چهارمحال و بختیاری در خرداد ...  بیشتر

مهندسی دریا
الگوی تغییرات ارتفاع موج اطراف موج‌شکن شناور پانتونی

احمد رضایی مزیک؛ مهدی صنایعی؛ مهدی شفیعی فر؛ روزبه پناهی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 29-45

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50586

چکیده
  موج‌شکن‌های شناور برای ایجاد یک محیط آرام در مقابل امواج، به‌صورت موقت یا دائم به‌کار می‌روند. در این پژوهش، برای بررسی عملکرد هیدرودینامیکی موج شکن شناور پانتونی از ماژول AQWA نرم افزار ANSYS استفاده شده ‌است. از مهم‌ترین پارامترهای مورد بررسی در این تحقیق می‌توان به الگوی تغییرات ارتفاع موج مشخصه، عمق آبخور، پریو موج برخوردی و ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
الگوی پراکنش و فراوانی زمانی و مکانی ستاره شکننده (Macrophiothrix cheneyi : Ophiuroidea ) در سواحل خلیج چابهار

متین خالقی؛ علیرضا صفاهیه؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ فریدون عوفی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 46-55

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.14167

چکیده
  در این مطالعه پراکنش و فراوانی ستاره شکنندهMacrophiothrix cheneyi در مناطق بین جزر و مدی خلیج چابهار واقع در دریای عمان با توجه به تغییرات زمانی و مکانی در طول یک سال از آبان ماه 1387 لغایت شهریورماه 1388 در 5 ایستگاه انتخابی مورد بررسی قرار گرفت. طی این تحقیق نمونه برداری هر دو ماه یکبار به صورت تصادفی و به وسیله پرتاب کوادرات m1*m1 انجام شد. نتایج بدست ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب‌های استان بوشهر(خلیج فارس)

مهران پارسا؛ سید یوسف پیغمبری؛ احسان کامرانی؛ علی نکورو

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 56-65

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.15726.1539

چکیده
  صید به ازای واحد تلاش و واحد سطح و همچنین میزان توده زنده ماهی سنگسر معمولی در آب‌های استان بوشهر در بهمن ماه سال 1390 برآورد شد. منطقه نمونه‌برداری به سه ناحیه شمالی، مرکزی و جنوبی و هر ناحیه نیز به سه زیرلایه عمقی 20-10، 30-20 و 50-30 مترتقسیم بندی گردید. در این مطالعه از روش نمونه برداری تصادفی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. نمونه‌ها ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات پروتئین تام و کلسترول بر خصوصیات اسپرم شناختی منی ماهی کپور معمولی پرورشی (Cyprinus carpio)

قدرت الله محمدی؛ مهرزاد مصباح؛ غلامحسین خواجه؛ آرمان ممبینی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 66-75

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.11027.1468

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی اثرات پروتئین تام و کلسترول بر شاخص‌های فیزیکی و بیوشیمیایی منی ماهی کپور معمولی پرورشی استان خوزستان بود. در این مطالعه 40 قطعه ماهی کپور پرورشی (20 قطعه در اسفند و 20 قطعه در فروردین ) تهیه شد و آزمایش‌های فیزیکی و بیوشیمیایی بر روی منی آنها انجام گردید. نتایج حاصله نشان داد که میزان پروتئین تام و کلسترول در فروردین ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی برخی خصوصیات زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) و بافت شناسی گناد در زمان تخم‌ریزی و پس از آن

اسد اسدی عیدی وند؛ سید محمد موسوی؛ سیدرضا فاطمی طباطبایی؛ محمد ذاکری؛ نسیم زنگویی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 76-86

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.43400.1772

چکیده
  این پژوهش، با هدف بررسی پارامترهای زیستی ماهی صبور (Tenualosa ilisha) در زمان تخم‌ریزی و پس از تخم-ریزی انجام پذیرفت. به این منظور تعداد 60 ماهی در طی 3 ماه، به ترتیب در شهریور ماه در آب شیرین (رودخانه کارون در خرمشهر) (ایستگاه 1)، شهریور ماه در آب شور (سواحل هندیجان) (ایستگاه 2 )، مهر ماه در آب شور (ایستگاه 3) و آبان ماه و در آب شور(ایستگاه 4) صید و نمونه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
پراکنش فصلی فیتوپلانکتون های غالب در خزر جنوبی (سواحل مازندران) و ارتباط آن با عوامل محیطی

نعمت محمودی؛ محمدرضا احمدی؛ منوچهر بابانژاد؛ جعفر سیف آبادی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 87-101

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.11554

چکیده
  پراکنش فصلی فیتوپلانکتون ها و عوامل موثر بر حضور آنها در سواحل مازندران، بین سالهای 90-1391 بررسی شد. در این مطالعه توزیع شاخه‌ ها و گونه های غالب فیتوپلانکتونی و پارامترهای فیزیکوشیمیایی در امتداد 4 خط عمود بر ساحل (امیرآباد، بابلسر، نوشهر و رامسر) در عمق‌های مختلف ستون آب در اعماق 5، 10، 20 و50 متر مورد ارزیابی قرار گرفتند. تغییرات گونه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
معرفی بهترین روش برای کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides)

نگین درخشش؛ عبدالعلی موحدی‌نیا؛ نگین سلامات سلامات؛ محمود هاشمی تبار؛ وحید بیاتی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 102-111

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.43648

چکیده
  کبد یکی از مهم ترین اندام های بدن مهره داران بوده که نقش مهمی در سم زدایی دارد. هدف از مطالعه ی حاضر، بررسی تاثیر نوع هضم آنزیمی، میزان درصد سرم جنین گاوی و دمای انکوباتور در کشت اولیه ی سلول های کبدی ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) بود. برای انجام کار، از 5 عدد ماهی هامور معمولی استفاده شد. ابتدا بدن ماهی توسط الکل اتانول 70% ضدعفونی و پس ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی خصوصیات جریان غلیظ در اثر تغییر رژیم جریان

حسین بهرامی؛ مهدی قمشی؛ سید محمود کاشفی پور؛ علی اکبر صالحی نیشابوری

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 112-121

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.7773.1390

چکیده
  جریان غلیظ یک حرکت نسبی است که بین دو لایة سیال که حتی دارای اختلاف کمی در چگالی هستند ایجاد می‌گردد. این نوع جریانها بخصوص در مواردی مانند ورود آب حاوی رسوب رودخانه ها به مخازن سدها و یا دریاها و دریاچه ها از اهمیت ویژه ای برخوردار بوده و میتواند آثار متفاوتی از قبیل رسوبگذاری در مخازن سدها و مصب رودخانه به دریا و همچنین تغییر بستر ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی عددی روش جدید اتصال چسبی بین آلومینیوم و پانل ساندویچی

محمدرضا خدمتی؛ مهدی امیدعلی؛ روح ا... هادیپور گودرزی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 122-134

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7652

چکیده
  استفاده از چسب برای اتصال مواد غیر هم‌جنس، به عنوان یک روش معمول در صنایع مختلف شناخته شده‌ است. یکی از مواردی که در صنعت دریایی می توان از این روش استفاده کرد، اتصال روسازه به بدنه اصلی کشتی ها است. در تحقیقاتی که پیش از این انجام گرفته است، به بررسی اتصال تی شکل بین اجزای هم جنس کامپوزیتی پرداخته شده، ولی مطالعه‌ در زمینه اتصال بین ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
تولید نرم افزار تخمین ارتفاع آبخور جسم در خلیج فارس

مسعود صدری نسب؛ ابولفضل دلبری؛ امیر اشتری لرکی

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، صفحه 135-143

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.54840

چکیده
  در این مطالعه سعی می شود در طول فصول مختلف سال، میزان شناوری یک جسم را پیش بینی نمائیم. میزان شناوری یک جسم رابطه مستقیم با چگالی محیط دارد. در این تحقیق در گام نخست طراحی نرم افزار با استفاده از داده های بیست ساله هواشناسی و همچنین عمق شناسی خلیج فارس و در نظر گرفتن دبی آب های ورودی به و خروجی از خلیج فارس مدل هیدرودینامیکی کوهیرنس برای ...  بیشتر