مهندسی دریا
بررسی آزمایشگاهی سرعت پیشروی جریان در جت سطحی مستطیلی همگرا با و بدون شیب طولی

طوبی حیدری؛ نیما شهنی کرم زاده؛ جواد احدیان

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.14756

چکیده
  در این مطالعه، نتایج مشاهدات آزمایشگاهی انجام شده بر روی تراژکتوری و سرعت پیشروی جریان جت‌های سطحی مستطیلی همگرا و شیبدار در محیط پذیرنده ساکن ارائه گردیده است. به منظور شبیه‌سازی فرآیند تخلیه از فلومی به طول 2/3، عرض 6/0 و ارتفاع 9/0 متر به عنوان محیط پذیرنده و کانال مستطیلی با عرض کف 6 سانتیمتر به عنوان تخلیه کننده‌ی سطحی استفاده گردید. ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
محاسبه عددی عدد پرانتل در لایه بندی ستون آب تنگه هرمز

ایمان خادمی؛ محمد اکبری نسب؛ عباسعلی علی اکبری بیدختی؛ محمد رضا خلیل ابادی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 14-26

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.15334

چکیده
  اختلاط تلاطمی، نقش مهمی در گردش ستون آبهای کم عمق ایفا می کند. مبحث تلاطم در سیالات یکی از اصولی‌ترین و مهم‌ترین مباحث است که همواره توجه اکثر دانشمندان و محققان علم دینامیک سیالات را به خود جلب می‌کند. در این تحقیق به بررسی پارامترهای موثر برتلاطم با استفاده از مدل یک بعدی تلاطم اقیانوسی (GOTM) در بخش جنوبی تنگه هرمز پرداخته شده است. ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
مطالعه و بررسی توزیع دامنه مؤلفه‌های جزرومدی در خلیج فارس، دریای عمان و دریای عرب با استفاده از شبیه‌سازی عددی

پرستو اکبری؛ مسعود صدری نسب؛ وحید چگینی؛ سید مصطفی سیادت موسوی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 27-41

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.15419

چکیده
  جزرومد به عنوان یکی از منظم ترین تغییرات سطح آب دریاها و اقیانوس‌ها محسوب می‌شود که به علت تأثیرگذاری بر الگوی جریان از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. نظر به نیازهای مهندسی و زیست محیطی در منطقه اقتصادی- صنعتی خلیج فارس، تنگه هرمز و دریای عمان، اطلاع از ویژگی‌های جزرومدی این مناطق دارای اهمیت است. برای این منظور از مدل اقیانوسی FVCOM ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مطالعه ریخت‌سنجی توتیای دریایی (de Blainville, 1825) Echinometra mathaei در سواحل بندرلنگه، خلیج فارس

موسی کشاورز؛ احسان کامرانی؛ نرگس امراللهی بیوکی؛ حسین زمانی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 42-55

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.15639

چکیده
  برخی از گونه‌های ارزشمند خلیج فارس، مانند توتیاهای دریایی به دلیل نداشتن جایگاه در سبد غذایی مردم منطقه، مطالعات علمی کمتری را نیز به خود اختصاص داده‌اند. از این رو، این مطالعه، به بررسی پارامترهای ریخت‌سنجی مربوط به توتیای دریایی گونه Echinometra mathaei برای یک دوره هفت‌ماهه (فروردین تا مهر ماه سال 1393) در مناطق بین جزرومدی بندرلنگه (N ̋̋28ʹ32˚26، ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
ارزیابی آلودگی فلزات سنگین در رسوبات سطحی مصب رودخانه شور، شرق بندرعباس با استفاده از شاخص‌های مختلف

مهرشاد بهادر؛ عباس مرادی؛ ابوالفضل ناجی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 56-71

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.32080

چکیده
  لذا، برای تعیین درجه آلودگی و کیفیت زیست‌محیطی رسوبات منطقه، نمونه‌های رسوب سطحی (5-0 سانتی‌متر) از 4 ایستگاه جمع‌آوری شدند. در هر ایستگاه، سه نمونه رسوب سطحی جمع‌آوری و غلظت فلزات سنگینبا استفاده از اسپکتروفتومتر جذب اتمی شعله اندازه‌گیری شد.سپسشاخص‌هایی همچون شاخص بار آلودگی و شاخص ریسک اکولوژیکی برای هر یک از ایستگاه‌های نمونه‌برداری ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی میزان صید دورریز صیدگاه‌های سواحل استان خوزستان

شفا حویزاوی؛ بابک دوست شناس؛ غلامرضا اسکندری؛ احمد سواری؛ حسین محمد عسگری

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 72-88

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.14845

چکیده
  هدف اصلی این مطالعه توصیف و تخمین ترکیب صید دورریز و الگوی فصلی دورریز در تور گوشگیر در آبهای شمال غربی خلیج فارس در سواحل خوزستان می باشد. نمونه برداری به صورت ماهانه و با استفاده از لنج های صیادی شیلات خوزستان به مدت یک سال در آبهای استان خوزستان صورت گرفت. مناطق صیادی مورد نمونه برداری شامل لیفه، بوسیف، خورموسی و بحرکان بود. نمونه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi)

حسن مروتی؛ مهرزاد مصباح؛ محمد مهدی شمسی؛ آناهیتا رضایی؛ خدابخش رشیدی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 89-101

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.48214

چکیده
  برای انجام این پژوهش تعداد 144 قطعه ماهی بنی سالم در پنج گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول به عنوان گروه شاهد در آب لوله‌کشی شهری کلرزدایی شده و چهار گروه بعدی به ترتیب در غلظت‌هایی با درجه شوری ppt4 ، ppt8، ppt12و ppt 16 در شرایط یکسان نگهداری شده و سپس به ترتیب در روزهای (1، 3، 7، 14، 21 و 28) از پوست نواحی شکمی، خط جانبی و سر ماهیان نمونه‌هایی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
برخی از پارامتر‌های بیواکولوژیک دلفین بینی بطری اقیانوس هند و آرام (Tursiops aduncus) در آب‌های جزایر قشم و هنگام

هاله علی عابدی؛ سید محمد باقر نبوی؛ بابک دوست شناس؛ احمد سواری؛ محمدشریف رنجبر

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 102-110

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.32004

چکیده
  به منظور مطالعه برخی از پارامتر های بیواکولوژیک دلفین‌های موجود در منطقه بین جزایر قشم و هنگام از آبان ماه 1393 تا اواخر اردیبهشت ماه 1394 مطالعات میدانی بر روی گله‌های موجود در منطقه مورد مطالعه انجام شد. در این مطالعه با توجه به ثبت مشخصات مورفولوژیک افراد موجود در گله‌ها به شناسایی آن‌ها و زمان جفت گیری یا فصل تولید مثل آن‌ها پی برده ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی (دما، شوری و چگالی) آب خلیج پزم

عباس عینعلی؛ وحید چگینی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 111-124

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.15354

چکیده
  در این تحقیق روند تغییرات پارامترهای فیزیکی آب دریا در خلیج پزم طی 9 دوره از مهرماه 1390 تا شهریورماه 1391 بررسی شد. پارامترهای فیزیکی آب دریا شامل درجه حرارت، شوری و چگالی آب از سطح تا بستر دریا توسط دستگاه CTDثبت شد. نتایج نشان می دهد تغییر دمای آب تابع تغییر دمای هوا است به‌طوری‌که‌ با افزایش دمای هوا در فصول گرم، دمای آب نیز افزایش می‌یابد. ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی روشهای تصحیح سرعت اندازه گیری شده کشتی‌ها در آزمایشات دریانوردی

محبوبه گل آقاپور کامی؛ مصطفی جعفرزاده؛ اعتمادالدین رابعی غلامی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، صفحه 125-135

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.15780

چکیده
  عملکرد کلیه کشتیها پس از اتمام مراحل ساخت باید در آزمایشات دریانوردی مورد سنجش قرار گیرد. یکی از بخشهای مهم این آزمایشات، اندازه گیری سرعت شناور و انطباق آن با خواسته های مالک طبق قرارداد می‌باشد. لازم است این تست در شرایط آب عمیق، آرام، بدون باد و تحت بارگذاری از پیش تعیین شده صورت پذیرد، نظر به اینکه در عمل به ندرت امکان تست شناور ...  بیشتر