علوم زیستی دریا
تنوع گونه های گل خورک در منطقه حفاظت شده خور آبی در استان هرمزگان

طاهره افشار؛ اصغر عبدلی؛ بهرام کیابی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 1-7

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34015

چکیده
  چکیده: بررسی تنوع گونه ای گل خورک های منطقه حفاظت شده خور آبی در سواحل استان هرمزگان موقعیت جغرافیایی N "28 '11 °27و E "58 '24 °56از اسفند 1389 تا بهمن 1390 به صورت ماهانه انجام شد. 730 نمونه متعلق به سه گونه از یک خانواده توسط دست صید گردیدند. در منطقه تحت نمونه برداری گونه های مورد بررسی Scartelaous tenuis، Boleophthalmus dussumieri و Periophthalmus waltoni بودند. بررسی فراوانی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی ضایعات بافتی موجود در مغز ماهی هامور معمولی پرورشی بندر امام خمینی

شراره سواری؛ علیرضا صفاهیه؛ بیتا ارچنگی؛ احمد سواری؛ رحیم عبدی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 8-16

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.34016

چکیده
  ماهی هامور درایستگاه تحقیقاتی ماهیان دریائی بندر امام خمینی زیر نظر مرکز آبزی پروری جنوب تکثیر و پرورش می یابد. آب خوریات ماهشهر به دلیل در معرض قرارگرفتن آلاینده های پتروشیمی، صنعتی، کشاورزی و تردد کشتیهای تجاری بندر آلوده می باشد. آب مرکز پرورش از خور زنگی تامین می شود و ماهیانی که در معرض این آب هستند از آلودگی برخوردار می باشند. ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
امکان سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری- صنعتی

جعفر سیاره؛ حمیدرضا تهمک

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 17-34

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.6833

چکیده
  در این تحقیق به بررسی فاکتورهای اصلی در امکان‌سنجی تبدیل بندر شهید رجایی به بندر آزاد تجاری-صنعتی پرداخته شده است. در مرحله‌ی اول تحقیق، فاکتورهای اصلی در مکان‌یابی صحیح بنادر آزاد تجاری-صنعتی با کمک منابع اطلاعاتی اولیه و ثانویه شناسایی و در پنج گروه تدوین گردید. درمرحله‌ی دوم تحقیق، فاکتورهای اصلی در قالب پرسشنامه‌های توزیع ...  بیشتر

مهندسی دریا
تحلیل الاستیک گریلاژ‌های ورقه‌ای در سازه شناورها با استفاده از روش‌ اجزای محدود

عبدالحسین محمدرحیمی؛ محمدرضا خدمتی

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 35-48

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.7651

چکیده
  گریلاژها مجموعه‌ای از تیرهای متقاطع هستند که به منظور تقویت سازه پوسته ای شناورها در جای جای آنها از جمله در کف، عرشه و جوانب شناور مورد استفاده قرار می‌گیرند. روشهای مختلف تحلیل استحکام گریلاژهای ورقه‌ای ، ویژگیها و محدودیتهای حاکم بر کاربرد هر یک از این روشها بررسی می‌گردد. نهایتاً نحوة قضاوت در مورد استحکام این بخشهای سازه‌ای ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مطالعه هموسیتهای کل وپروتئین کل پلاسمای همولنف در سیستم ایمنی شاه میگوی آب شیرین(Astacus leptodactylus)

آرش سام نژاد؛ محمد افشارنسب

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 49-58

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8236

چکیده
  در مطالعه حاضر وجود هموسیتها به عنوان سلولهای دفاعی و پروتئین کل پلاسما در سیستم ایمنی شاه‌میگوی آب شیرین مورد بررسی قرار می‌گیرد. حدود 100 قطعه شاه‌میگوی آب شیرین با میا‌نگین وزنی 25-40 گرم از دریاچه مخزنی سد ارس وا‌قع در ا‌‌‌ستان آذربایجان غربی خریداری شده و به مرکز تحقیقات آرتمیای کشور واقع در شهرستان ارومیه انتقال یافتند. قبل ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مطالعه فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون بچه ماهی سفیدک سیستان

مهدی جهان تیغ

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 59-64

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8432

چکیده
  عواملی از قبیل صید بی رویه، کاهش ورودی آب، استفاده بیش از حد از منابع آبی جهت مصارف کشاورزی، آلودگی منابع آب و شیوع بیماری ها حیات آبزیان را تهدید می کند. بررسی فاکتورهای بیوشیمیایی سرم خون می تواند نقش مهمی در تشخیص تغییرات محیطی و بیماریهای آبزیان ایفا کند. بدین منظور در این مطالعه از تعداد 23 عدد بچه ماهی سفیدک سیستان از طریق سیاهرگ ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی میزان تجمع فلزات سنگین (روی، مس، سرب، کادمیوم) در بافت پر اگرت بزرگ (Egretta alba) در ذخیره گاه زیستکره حرا

فرناز شیبانی فر؛ ثمر مرتضوی؛ میر مهرداد میرسنجری

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 65-73

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8581

چکیده
  در سال‌های اخیر نگرانی در مورد آثار دراز مدت فلزات سنگین به عنوان آلاینده‌های محیط زیستی افزایش یافته است. فلزات سنگین در محیط زیست می‌توانند تأثیرات جدی را در پایداری بوم‌سازگان‌ها به وجود آورند. مطالعه‌ی حاضر به اندازه‌گیری غلظت فلزات سنگین از جمله روی، مس، سرب و کادمیوم در بافت پر 20 قطعه اگرت بزرگ در ذخیره‌گاه زیست‌کره‌ی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
برآورد میزان ذخایر کفزیان آبهای شمال غرب خلیج فارس

سید احمد رضا هاشمی؛ تورج ولی نسب

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 74-83

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8575

چکیده
  جهت بررسی میزان ذخایر آبزیان کفزی آبهای شمال غرب خلیج فارس، گشت تحقیقاتی تعیین توده زنده کفزیان با استفاده از کشتی تحقیقاتی فردوس-1 انجام و در 3 لایه عمقی و 2 اشکوب A و B با روش مساحت جاروب شده نمونه برداری در ایستگاه ها انجام شدند. در زیر اشکوب های A1، B1 ، B2و B3 به ترتیب تعداد 44، 43، 54 و 36 گونه یا گروه آبزی صید شد. میزان صید بر واحد سطح A1، B1 ، ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
صید دورریز در تور ترال توسط لنج های صیادی در شمال غرب خلیج‌فارس (خوزستان – ایران)

غلامرضا اسکندری؛ عماد کوچک‌نژاد؛ یوسف میاحی؛ هوشنگ انصاری

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 84-99

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8576

چکیده
  هدف از این مطالعه تخمین میزان صید دورریز در تور ترال بوده و داده ها با حضور بر لنج های صیادی ترال کش در مناطق صیادی در مدت مهر 1390 تا شهریور 1391 جمع آوری گردید. نمونه‌های دورریز شده شامل 101 گونه از 61 خانواده بوده و میزان صید دورریز به ازای توراندازی، ساعت، روز، سفر به ترتیب 78/45، 5/12، 45/193، 1548 کیلوگرم و به ازای شناور 19 تن در سال بدست آمد. میزان ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر عصاره زنجبیل بر خون شناسی و پارامترهای سرم شناسی و میزان رشد در ماهی بنی (Barbus sharpeyi)

طیبه اسدی؛ نسیم زنگویی؛ سید محمد موسوی؛ وحید یاوری

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 100-110

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9570

چکیده
  در دهه اخیر استفاده از گیاهان دارویی به عنوان محرک رشد و ایمنی در ماهیان پرورشی رو به افزایش است. در این مطالعه، اثرات عصاره ی گیاه زنجبیل (Zingiber officinale) بر رشد و پارامترهای خونی در ماهی انگشت قد بنی (Barbus sharpeyi) ((Gunther, 1874. مورد مطالعه قرار گرفت. به این منظور عصاره ی زنجبیل با مقادیر صفر (گروه کنترل)، 1/0 درصد، 5/0 درصد و 1 درصد به غذای پایه اضافه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مطالعه کیفیت آبهای ساحلی با تصاویر ماهواره ای فراطیفی Hyperion- مطالعه موردی ساحل اروندکنار

مهدی مومی پور

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 111-120

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.10546

چکیده
  امروزه اکثر منابع آب دچار تخریب کیفیت شده اند. سنجش از دور می تواند نقش مهمی را در ارزیابی کیفیت آب و مدیریت آن ایفا نماید. منابع آلودگی اغلب به آسانی می توانند بوسیله سنجش از دور تشخیص داده شوند، بخصوص وقتی بوسیله کانالهای روباز به داخل دریاچه یا رودخانه تخلیه شوند. امروزه سنجش از دور به عنوان ابزاری بسیار قوی مطرح بوده که جایگاه خاصی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تغییرات ریخت شناسی سلول های غنی از میتوکندری در آبشش ماهیصبیتی ((Sparidentex hasta طی سازش با شوری های مختلف محیطی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره

هاجر پاپی؛ رحیم عبدی؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، صفحه 121-131

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.10703

چکیده
  جهت تعیین تغییرات و سازش های سلولی در سطح سلول های غنی از میتوکندری تحت تاثیر شوری های مختلف محیطی، ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) به عنوان یک گونه یوری هالین مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام پروژه180عدد ماهی صبیتیدر محدوده وزنی 5/0±150 گرم و طول حدود 1±23سانتیمتربه مدت یک هفته در مواجهه مستقیم با شوری های 5، 20، 40 و ppt60 قرار داده شدند.نمونه ...  بیشتر