اثر سطوح مختلف اسانس سیر بر شاخص های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل‎ماهی (Huso huso) جوان پرورشی

عیسی ابراهیمی؛ راضیه تنگستانی تنگستانی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی علیزاده دوغیکلایی؛ پرویز زارع زارع

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 1-12

چکیده
  به منظور بررسی اثر اسانس سیر به عنوان ماده محرک رشد، بر شاخص‌های رشد، تغذیه و ترکیب شیمیایی لاشه فیل ماهیان جوان پرورشی، شش جیره غذایی (یک جیره فاقد اسانس سیر و آنتی‌بیوتیک، یک جیره حاوی آنتی‌بیوتیک اکسی‌تتراسایکلین به میزان mg/kg30 و چهار جیره با مقادیر مختلف 50، 100، 150 و mg/kg 200 اسانس سیر) تهیه شد. بچه فیل‎ماهیان پرورشی با وزن متوسط50/1 ...  بیشتر

اثرات سطوح مختلف اکسیژن بر رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی از فیل ماهیان (Huso huso) پرورشی

فروزان باقرزاده لاکانی؛ مسعود ستاری؛ محمد علی یزدانی ساداتی؛ رضوان اله کاظمی؛ انوشیروان جعفرزاده

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 13-25

چکیده
  هدف از این مطالعه، بررسی اثر غلظت اکسیژن آب بر شاخص‌های رشد و ترکیب عضله در دو گروه وزنی فیل ماهیان پرورشی (Huso huso) (وزن اولیه 2/49±9/280 و 1/138±9/1217گرم) بود. تیمارهای اکسیژن شامل هیپوکسی (mg/l 3-2)، نورموکسی (mg/l 6-5) و هیپراکسی (mg/l 10-9) به وسیله تنظیم آب ورودی و تزریق اکسیژن خالص برای تیمار هیپراکسی، تنظیم شد. ماهیان به مدت یک هفته با تانک‌های ...  بیشتر

پاسخ های هورمونی طی استرس حاد و مزمن مواجهه با بنزوآلفاپایرن در ماهی شانک زردباله، Acanthopagrus latus

سارا رستگار؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 25-31

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر بنزوآلفا پایرن (BaP) به عنوان یکی از مهم‌ترین هیدروکربن‌های آروماتیک چند حلقه‌ای (PAHs) بر سطوح پلاسمایی هورمون‌های کورتیزول و تری یدوتیرونین (T3) در جنس نر ماهیان شانک زرد باله (Acanthopagrus latus) صورت گرفت. بدین منظور و برای بررسی اثرات کوتاه مدت بنزوآلفاپایرن، به یک گروه از ماهیان بنزوآلفاپایرن محلول در روغن ...  بیشتر

تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری سبز (Penaeus semisulcatus) در آبهای استان بوشهر، خلیج فارس

غلام مرادی؛ نصیر نیامیمندی؛ محمدجواد شعبانی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 32-45

چکیده
  تحقیق در خصوص تخمین توده زنده و تراکم میگوی ببری‌سبز (Penaeus semisulcatus  ) در ماه‌های تیر و مرداد و قبل از شروع فصل صید میگو در آبهای استان بوشهر طی سال‌های 1383 تا 1385 اجرا گردید. در گشت‌های انجام شده در تابستان هر سال ( ماههای تیر و مرداد )، بیشترین میزان صید بر واحد تلاش صیادی (CPUE) مربوط به منطقه جنوبی ( بوشهر تا مطاف ) آبهای استان بوشهر بوده ...  بیشتر

بررسی تجمع فلزات سنگین در بستر، برگ و ریشه گیاه حرا(Avicennia marina) در استان خوزستان

میترا چراغی؛ علی دادالهی سهراب؛ علیرضا صفاهیه؛ کمال غانمی؛ عبدالمجید دورقی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 46-56

چکیده
  پاکسازی اکوسیستم‌ ها از فلزات سنگین به دلیل عدم تجزیه بیولوژیکی این عناصر، امری ضروری می‌باشد. این مطالعه به منظور ارزیابی قابلیت رویشگاه‌های مانگرو در جذب فلزات سنگین (مس، سرب، نیکل ،کادمیوم و روی) از محیط انجام گردید. بدین منظور نمونه ‌برداری از برگ و ریشه‌ی گیاه حرا و رسوبات رویشگاه های حرا در منطقه‌ی بندر امام خمینی در فصل زمستان ...  بیشتر

خصوصیات طیف موج ناشی از باد در منطقه عسلویه

محمدعلی نجارپور؛ وحید چگینی؛ مسعود صدری نسب؛ عامر کعبی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 57-63

چکیده
  طیف امواج، بیانی از خصوصیات نوسانات سطح دریا در حوزه فرکانس  است. حالت دریا با شکل های مختلفی از طیف ها توصیف می شود. در این تحقیق داده های میدانی اندازه گیری شده موج بوسیله ADCP  در منطقه عسلویه دربازه زمانی اریبهشت85 تا اردیبهشت 86 استفاده شد. بعد ازبررسی داده ها، فایل های سری زمانی حاصل از تحلیل،  دسته بندی شده و پس از کنترل کیفی ...  بیشتر

میزان بلع و رفتار تغذیه ای لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) تغذیه شده با ناپلیوس آرتمیا ارومیه وآرتمیا فرانسیسکانا

امیدوار فرهادیان؛ دلارام تقوی؛ آذر مرادی پور؛ رویا صداقت

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 64-73

چکیده
  ناپلیوس آرتمیا، علی رغم منشاء دریایی آن، پتانسیل خوبی برای استفاده در پرورش  ماهیان اکواریومی آب شیرین دارد. در این مطالعه برای تغذیه لارو ماهی گوپی (Poecilia reticulata Peters) از ناپلیوس های تازه تفریخ شده آرتمیا ارومیه (Artemia urmiana) و آرتمیا فرانسیسکانا (A. franciscana)  استفاده شد.  ناپلیوس های تازه تفریخ شده در سه تراکم 3، 6 و 12 فرد در میلی لیتر ...  بیشتر

مطالعه تاکسونومیک و اکولوژی پاروپایان پلانکتونیک راستهPoecilostomatida در آبهای رأس بحرکان (شمال غرب خلیج فارس)

سرور پیغان؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ سیمین دهقان مدیسه

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 74-82

چکیده
  این تحقیق به منظور جداسازی و شناسایی افراد پلانکتونیک راسته Poecilostomatida در آبهای رأس بحرکان در ماه‌های تیر، شهریور، آبان، دی و اسفند1398 و اردیبهشت1390 صورت گرفت. در این تحقیق گونه‌های Corycaeus andrewsi،Sapphirina nigromaculata  و مرحله لاروی کوپه‌پودیت (I)جنس Hemicyclops (Saphirella- like Copepodid) شناسایی شدند و فراوانی آنها در ماه‌های نمونه‌برداری در واحد فرد بر متر ...  بیشتر

تعیین سطح ناپاکی رسوبات ساحلی استان بوشهر نسبت به فلزات سنگین (Cu, Pb, Ni, Cd)

سمیه حبیبی؛ علیرضا صفاهیه؛ حسین پاشا زانوسی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1391، صفحه 84-90

چکیده
  برای مطالعه فلزات سنگین در سواحل استان بوشهر 5 ایستگاه که شامل خوریات و بنادر استان می باشد مورد بررسی قرار گرفت. از هر ایستگاه سه نمونه رسوب جمع آوری شد. نمونه ها طی دو فصل از زمستان 1387 تا تابستان 1388 جمع آوری گردید. نمونه ها پس از خشک شدن و هضم به روش هضم اسیدی بوسیله دستگاه جذب اتمی با شعله مورد سنجش قرار گرفتند. نتایج بیانگر این است که ...  بیشتر