علوم انسانی دریا
بررسی عوامل موثر بر هاب شدن بنادر جنوبی ایران

نوشین دری برنجگانی؛ همایون یوسفی؛ دامون رزمجویی؛ جعفر قاسمی ورنامخواستی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.46996

چکیده
  بنادر در راستای افزایش درآمد و رونق اقتصادی به دنبال ایجاد جاذبه‌ها و مشوق هایی برای جذب صاحبان کالا و مالکان کشتی می باشند. بندری که در یک منطقه جغرافیایی دارای پتانسیل توسعه باشد می تواند نقش کانونی یا هاب شدن را ایفا نماید و نسبت به سایر رقبا جذب کالای بیشتر و در نتیجه رونق اقتصادی بهتری داشته باشد. رقابت فزاینده در جذب کالا و کشتی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تغییرات میکروبی، بیوشیمیایی و حسی ماهی گطان (Luciobarbus xanthopterus) نگهداری شده در یخ

سیمین قریشوندی؛ سید محمد موسوی؛ سید مهدی حسینی؛ آناهیتا رضایی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 13-24

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.151656.2209

چکیده
  در این پژوهش بررسی تغییرات پس از مرگ؛ شامل تغییرات شیمیایی، میکروبی و حسی در ماهی گطان (Luciobarbus xanthopterus) در طول دوره نگهداری در یخ انجام شد. بدین منظور، هجده قطعه ماهی گطان با میانگین وزنی 24/4 ±251 گرم، بلافاصله پس از صید، به مدت 72 ساعت در کنار یخ نگهداری شده و سنجش شاخص‌های کیفی گوشت در زمان‌های صفر، 6، 12، 24، 48 و 72 ساعت بعد از مرگ انجام ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تاثیر روش های مختلف کشتار (خفگی و صید الکتریکی) بر خواص کیفی گوشت ماهی کپور نقره ای (Hypophthalmichthys molitrix) طی نگهداری در یخ

محمد خسروی زاده؛ آی ناز خدانظری؛ وحید زارعی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 25-39

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.159495.2237

چکیده
  روش های مختلف کشتار ماهی می تواند تاثیر به سزایی در کیفیت ماهی صید شده طی دوره نگهداری داشته باشد. هدف از مطالعه حاضر تاثیر دور روش کشتار ماهی کپور نقره ای به شکل خفگی و شوک الکتریکی بر خصوصیات میکروبی، شیمیایی و حسی طی 5 روز نگهداری در یخ بود. نتایج بدست آمده نشان داد که میزان بار باکتری های مزوفیل و سرمادوست در دو روش صید خفگی و شوک الکتریکی ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم

شهرزاد نیکبخت؛ احمد حاجیوند؛ مصطفی جعفرزاده خطیبانی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 40-52

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.88599.2015

چکیده
  توان مورد نیاز برای حرکت کشتی در شرایط دریایی به‌دلیل مقاومت اضافی ناشی از موج به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. دامنه بزرگی این مقاومت اضافی بین 15 تا 30 درصد مقاومت کل آب آرام کشتی است. امروزه، یکی از موضوعات مهم در معماری کشتی طراحی بدنه شناور با مقاومت اضافی حداقل است که گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید کند. روش‌های عددی ویسکوز و غیرویسکوز ...  بیشتر

بررسی حساسیت پارامترهای مدل پیوسته محاسبه رطوبت خاک( مطالعه موردی: حوضه آبریز رود زرد)

پدرام مهدوی؛ حسین قربانی زاده خرازی؛ حسین اسلامی؛ نرگس ظهرابی؛ مجید رزاز

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 53-65

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.188459.2290

چکیده
  منابع آب شیرین سطحی یکی از بزرگترین منابع آب شیرین جهان می‌باشند. ازاین‌رو انتخاب مدل مناسب جهت بررسی تغییرات بارش و رواناب در راستای برنامه‌ریزی و استفاده صحیح از این منابع حائز اهمیت می‌باشد. به‌منظور انجام این تحقیق از مدل‌سازی هیدرولوژیکی پیوسته موجود در نرم‌افزار HEC-HMS با استفاده از الگوریتم محاسبه رطوبت خاک برای حوضه رود ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
تعیین فراوانی لیتیم در آبهای سواحل جنوبی دریای خزر و مصب رودخانه ها

مینو پورآقابرار؛ مجتبی شکرالله زاده طالشی؛ محمد جواد چائیچی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، صفحه 66-72

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.109755.2088

چکیده
  دریای خزر علاوه بر جاذبه‌های طبیعی و توریستی، حاوی مقادیر با ارزشی از املاح و عناصر معدنی در خود می‌باشد که بهره‌برداری اصولی از آن‌ها بی‌شک ﺗﺄثیر مهمی در رونق اقتصادی منطقه خواهد داشت. دریا منبع غنی از لیتیم است. آنالیز آن در دریای خزر، با روشِ طیف‌سنجی نشراتمی شعله‌ای به‌عنوان روشی ساده، سریع و قابل ‌اطمینان که دقت و حساسیت ...  بیشتر