علوم زیستی دریا
اثر سطوح متفاوت شوری آب و پروتئین جیره غذایی بر شاخص های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) جوان

زهرا معصومی؛ محمد ذاکری؛ سید محمد موسوی؛ وحید یاوری

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.117557.2114

چکیده
  در مطالعه حاضر اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و شوری آب بر شاخص‌های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) جوان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 350 قطعه میگو با متوسط وزن و طول اولیه 18/0±55/5 گرم و 15/0±81/8 سانتی‌متر، در 27 مخزن بتنی با ظرفیت 10 تن آب (طول: cm 600، عرض: cm 170 و ارتفاع: cm 100) توزیع گردیدند. تیماربندی براساس طرح ماتریکس ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب برسطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2

داور رضایی منش؛ پریسا امیری فارسانی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 12-21

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.156489.2225

چکیده
  آپلین و رزیستین دو آدیپوکین جدید که از بافت چربی ترشح و با مقاومت به انسولین و دیابت نوع 2 در ارتباط هستند. هدف از این پژوهش بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی در آب بر سطوح پلاسمایی آپلین و رزیستین در مردان مبتلا به دیابت نوع 2 بود. آزمودنی های این پژوهش 20 مرد مبتلا به دیابت نوع 2 به صورت تصادفی به دو گروه تمرین (10=n) و کنترل (10=n) تقسیم شدند. ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی پراکنش و فراوانی جوامع کفزیان در سواحل جنوبی دریای خزر (محدوده آستارا-‌‌چابکسر)

مریم قاسمی تیرتاش؛ احمد سواری؛ بیتا ارچنگی؛ نسرین سخایی؛ ندا مهدی پور

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 22-38

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.50435

چکیده
  مطالعه جوامع کفزی یکی از مهمترین مولفهها برای پایش سلامت محیط زیستی اکوسیستم است. اکوسیستم دریای خزر به علت تنوع، اختصاصی بودن و بومی بودن حیات آن از اهمیت خاصی برخوردار است. به منظور بررسی فراوانی و پراکنش کفزیان، در سواحل جنوبی دریای خزر، محدوده آستارا تا چابکسر، نمونهبرداری از 5 ترانسکت و 14 ایستگاه در اعماق 1 ، 5 و 10 متری انجام شد. ...  بیشتر

مهندسی دریا
بکارگیری الگوریتم هوشمند حفاظت در فیدرهای کابلی

محمد یوسفی کیا؛ احسان غریب رضا

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 39-51

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.102186.2069

چکیده
  هدف نهایی مجموعه صنعت برق، تأمین انرژی مطمئن می‌باشد. از این رو تشخیص درست و بهنگام خطا همواره مهمترین دغدغه بهره‌برداران شبکه برق بوده است. در سال‌های اخیر استفاده از کابل به طور روزافزون افزایش یافته و تشخیص خطا و محل آن را با چالش مواجه ساخته است. چنانچه شبکه کابلی مورد نظر برای کاربردی خاص از جمله کابل اتصال ژنراتور یا شبکه برق ...  بیشتر

مهندسی دریا
حل عددی معادلات جریان پایای لایه مرزی روی یک صفحه ی متحرک و در حضور تشعشع حرارتی به کمک روش Lie group

امین قائمیان؛ محسن صادقیان کردآبادی؛ منوچهر فدوی اردستانی فدوی اردستانی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 52-64

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.47002

چکیده
  در مطالعه ی پیش رو به حل معادلات پایای لایه مرزی روی یک صفحه ی متحرکپرداخته شده است. همچنین سعی شده است که در معادله ی انرژی ، مولفه های انتقال حرارت تشعشعی نیز در نظر گرفته شود. روش حل مورد استفاده برای حل معادلات غیر خطی فوق ، روش Lie group می‌باشد. در این روش به کمک یک الگوریتم تکراری شرایط اولیه برای حل معادلات دیفرانسیل با دقت نسبتا خوبی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
استفاده از کنجاله بذرچای در کنترل ماهی کاراس(Carassius carassius)در سیستم پرورشی شاه میگوی دریای خزر(Astacus leptodactylus Salines)

حمید علاف نویریان؛ حسینعلی زمانی

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، صفحه 65-76

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.81781.2001

چکیده
  ماهیان هرز در مزارع پرورش شاه میگوی دریای خزر به عنوان رقبای غذایی محسوب می شوند که تولیدات استخر را به شدت کاهش می دهند. از این رو یک آزمایش برای دست یابی به مقدار مناسب پودرکنجاله بذر چای به عنوان یک آفت کش طبیعی ماهیان هرز، انجام شد. در این آزمایش پنج تیمار با مقادیر2، 4، 6، 8، 10 میلی گرم در لیتر (ppm) و یک تیمار شاهد و سه تکرار برای هریک ...  بیشتر