علوم زیستی دریا
بررسی تنوع جمعیتی صدف مروارید ساز لب سیاه (Pinctada persica) در جزایر خارک، شیدور، هندورابی و لارک توسط روش PCR-RFLP

مریم معظمی؛ محمد علی سالاری علی‌آبادی؛ بیتا ارچنگی؛ حسین ذوالقرنین؛ احمد قاسمی

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 1-10

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.142975.2187

چکیده
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تنوع جمعیتی صدف مروارید ساز لب سیاه Pinctada persica در جزایرخارک، شیدور، هندورابی ولارک با تکیه بر روش PCR-RFLPصورت گرفت. در این راستا تعداد51 نمونه از مجموع هر4 ایستگاه و از عمق 6-1متری جمع آوری شد. استخراج DNA توسط روش CTAB انجام پذیرفت. از یک جفت آغازگرعمومی ژن سیتوکروم اکسیدازΙ برای انجام واکنش زنجیره‌ای پلیمراز استفاده ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی تأثیر نیروهای آیرودینامیک بر عملکرد توربین بادی شناور

محمد بارونی؛ مرتضی بختیاری؛ نسیم آل علی؛ مسعود صدری نسب

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 11-27

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.71169.1944

چکیده
  امروزه تقاضا برای انرژی تجدیدپذیر و قابل اطمینان به دلیل گرمایش جهانی، آلودگی محیط زیست و بحران انرژی موضوع بسیار با اهمیت در مهندسی دریا می‌باشد. با توسعه و پیشرفت علم، توربین‌های بادی برای استحصال انرژی از باد مورد استفاده قرار گرفتند. تا کنون تحقیقات گسترده‌ای در خصوص استحصال انرژی از توربین‌های بادی صورت گرفته است ولی پژوهش ...  بیشتر

مهندسی دریا
محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی

مولود آریان؛ احمد حاجیوند؛ مهندس اعتماد الدین رابعی

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 28-41

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.92715.2038

چکیده
  بررسی مانورپذیری در طراحی هیدرودینامیکی کشتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در مراحل اولیه طراحی با کمک مدل‌های ریاضی می‌توان مانور شناور را پیش‌بینی نمود. برای شبیه‌سازی مانور شناور باید ضرایب هیدرودینامیکی بدنه و سکان در این مدل‌‌های ریاضی تعیین شود. با انجام آزمایش‌های مانور کپتیو یا روابط تجربی می‌توان این ضرایب را به‌دست ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تغییرات پارامترهای متابولیسم انرژی در مغز ماهی قزل آلای رنگین کمان (Oncorhynchus mykiss) در طول مراحل ابتدایی دوره پرورش

محمد رحیمی؛ سید محمد موسوی؛ وحید یاوری؛ آناهیتا رضایی

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 42-51

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.101349.2068

چکیده
  جهت بررسی تغییرات متابولیسم انرژی در مغز ماهیان قزل آلا در طول دوره پرورش از بچه ماهیان قزل آلا از متوسط وزن 15/0±35/1 به مدت 7 ماه نمونه گیری بعمل آمد. برای این منظور طی دوازده مرحله نمونه برداری به صورت کاملا تصادفی از ماهیان (7 نمونه هر 8 روز یکبار، 3 نمونه هر دو هفته یکبار،2 نمونه هر یک ماه یکبار)، بافت مغز برای تعیین غلظت‌های گلیکوژن، ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
توﺳﻌﻪ زﯾﺴﺖ ﺑﻮمﻫﺎی ﻣﺮﺟﺎﻧﯽ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از روش زﯾﺴﺖﺳﺎزهﻫﺎی اﻟﮑﺘﺮﯾﮑﯽ (بیوراک) جهت کاشت مرجان در خلیج چابهار

محمود سینایی؛ مهدی بلوکی

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 52-61

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.110731.2093

چکیده
  تاثیرات استفاده از روش بیوراک بر میزان و نرخ رشد و نیز میزان بازماندگی قلمه های مرجان (Pocillopora damicornis) در خلیج چابهار در طول چهار ماه مورد ارزیابی قرار گرفت. قلمه های مرجانی بر روی سازه های فلزی و تحت میدان الکتریکی به میزان 6 ولت در پروسه بیوراک قرار گرفت. میانگین رشد قلمه های مرجانی در سازه بیوراک3/0 ±68/10 سانتی متر و میانگین رشد قلمه ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
تبیین مقیاس مطالعه در تعیین سلول های رسوبی (مطالعه موردی: سواحل استان هرمزگان)

سیاوش شایان؛ زهرا داداش زاده؛ مجتبی یمانی؛ راضیه لک

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1399، صفحه 62-72

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.126521.2144

چکیده
  اهمیت طرح مسئله مقیاس‌ در مطالعات ژئومورفیک این است که متغیرهای گسترده‌ای در تجزیه و تحلیل سطوح با مقیاس-های مختلف، که بر اساس اهداف و توانایی‌ها طرح‌ریزی می‌شود، تعریف می‌شود. از آنجایی که در بحث سلول‌ رسوبی، با فرآیندهایی روبرو هستیم که در طیف وسیعی از مقیاس‌ها عمل می‌کنند، اهمیت تعیین مقیاس مناسب جهت مطالعه این فرآیندها و ...  بیشتر