علوم زیستی دریا
مطالعه اجتماعات سخت پوستان پلانکتونیک(پاروپایان، کلادوسرا) مصب رودخانه اروند با استفاده از میکروسکوپ الکترونی SEMSEM

نسرین سخایی؛ معصومه شیامی زاده؛ بابک دوست شناس؛ احمد سواری؛ سید محمد باقر نبوی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.149004.2197

چکیده
  هدف از این مطالعه شناسایی و بررسی تراکم و پراکنش پاروپایان و کلادوسرا و بررسی ساختاری گونه های غالب آنها در رودخانه اروند به وسیله میکروسکوپ الکترونی SEM است. نمونه برداری با استفاده از تور پلانکتون گیری 50 میکرومتر در 6 ایستگاه با 3 تکرار و در چهار نوبت (فصل های مختلف) انجام گردید. نمونه ها بوسیله میکروسکوپ تباین فاز مورد شناسایی اولیه ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
طراحی چارچوب رقابت پذیری مناطق آزاد تجاری-صنعتی در سطح بین المللی با رویکرد فراترکیب

اصغر رشنودی؛ مرتضی سلطانی؛ اسداله کردنائیج؛ علی حمیدی زاده

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 14-42

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.164117.2245

چکیده
  رقابت یک عامل بیرونی و محیطی و رقابت‏ پذیری خصیصه‏ ی درون‏ ماهیتی است،یکی از سیاست‏ های اقتصادی مورد توجه تصمیم‏ گیران و سیاست گذاران کلان کشورها،در راستای افزایش رقابت‏ پذیری اقتصاد‏ملی،توسعه منطقه‏ ای، رفع محرومیت‏ ها، جذب سرمایه‏ های خارجی و داخلی،ایجاد فرصت‏ های شغلی جدید، دستیابی به فناوری پیشرفته و افزایش ...  بیشتر

شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر

محدثه رحمانی گرجی؛ سعید تابش؛ فاطمه نصرالله زاذه؛ مرتضی دوستی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 43-60

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.143614.2188

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر، شناسایی فرصت ها و بهره گیری از آنها در جهت توسعه ی ورزش های آبی و ساحلی شهرستان بابلسر بوده است.روش تحقیق آمیخته در دو مرحله کیفی و کمی انجام شد،در مرحله کیفی از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته فرصت ها شناسایی شدسپس پرسشنامه ای تدوین و بین نمونه ۲۵ نفری توزیع گردید.در مرحله کمی با استفاده از روش دلفی در سه دوره به طوریکه ...  بیشتر

علوم انسانی دریا
بررسی عوامل موثر در جذب گردشگران ورزشی فعال به گردشگری ساحلی دریای خزر

محبوبه عابدی سماکوش؛ فرزام فرزان؛ مرتضی دوستی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 61-74

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.95448.2044

چکیده
  این پژوهش، با هدف تقویت و توسعه گردشگری در سواحل، عوامل جذب‏کننده گردشگران ورزشی فعال در زمینۀ گردشگری ساحلی دریای خزر را مورد بررسی قرار داد. پژوهش حاضر، توصیفی- پیمایشی است و به‌صورت میدانی انجام گرفته است. جامعه آماری این پژوهش 400 نفر مشتمل بر کلیه کارمندان مرد صداوسیما مراکز استان‌های سراسر کشور بودند و حجم نمونه آماری براساس ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei)

مریم سلیمی بنی؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ حمید محمدی آذرم؛ سید مهدی حسینی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 88-94

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.53690.1852

چکیده
  چکیدهدرسیستمهای پرورشی نیمه متراکم و متراکم، میگو جهت رشد و نمو علاوه برغذاهای طبیعی موجود دراستخر، به غذای کاملی که بتواند تمام احتیاجات غذایی موجود را فراهم نماید نیازمند است. این بررسی برروی 6 استخر در مزارع پرورشی میگوی چوئبده آبادان به مدت 7 ماه با دو جیره متفاوت وارداتی گلدکوین و داخلی بیضای شیراز از تغذیه شدند. نمونه برداری ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
زمین شیمی فلزات سنگین در چشمه های شور استان خوزستان به منظور ردیابی پتانسیل آلایندگی منابع آب استان خوزستان و خلیج فارس

محسن رضایی؛ علیرضا زراسوندی؛ مجید حیدری؛ علی اژدری

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، صفحه 75-87

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.166210.2249

چکیده
  در این مطالعه ویژگی های ژئوشیمی فلزات سنگین در آب خروجی تعداد 16 چشمه شور عمده استان خوزستان شامل چشمه پیرموسی، چشمه های دوگانه گره بردی، چشمه های سه گانه قلعه مدرسه، بتوند، کوه زر، عقیلی، کوه سالن (هفت تنان)، قاسم آباد، ایسپره، گرو، دوبلوطان و چشمه های منطقه رامشیر مورد ارزیابی قرار گرفتند. عمده چشمه های مورد بررسی پس از ورود به کارون ...  بیشتر