علوم زیستی دریا
تاثیر پیش پخت و پخت بر پارامترهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست در شرایط نگهداری

حنان آلبوخنفر؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ آیناز خدانظری

دوره 20، شماره 1 ، خرداد 1400، ، صفحه 61-72

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.163798.2243

چکیده
  در این مطالعه تاثیر روش های پخت و پیش پخت بر فاکتورهای کیفی و حسی میگوی پا سفید غربی پرورشی (Litopenaeus vannamei) با پوست و بدون پوست طی ۱۶ روز نگهداری در دمای ۱۸- درجه ی سانتی گراد با اندازه گیری میزان اسیدهای چرب آزاد، شاخص های pH، تیوباربیتوریک اسید(TBARS)، بازهای ازته ی فرار(TVB-N) و فاکتورهای حسی مانند بافت، بو، طعم و پذیرش کلی مورد ارزیابی قرار ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثرات جیره های غذایی تجاری بیضا و گلد کوین برروی فاکتور‌های رشد و ترکیبات بیوشیمیایی لاشه میگوی پا سفید غربی (Lithopenaeusvannamei)

مریم سلیمی بنی؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ حمید محمدی آذرم؛ سید مهدی حسینی

دوره 18، شماره 3 ، آذر 1398، ، صفحه 88-94

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.53690.1852

چکیده
  چکیدهدرسیستمهای پرورشی نیمه متراکم و متراکم، میگو جهت رشد و نمو علاوه برغذاهای طبیعی موجود دراستخر، به غذای کاملی که بتواند تمام احتیاجات غذایی موجود را فراهم نماید نیازمند است. این بررسی برروی 6 استخر در مزارع پرورشی میگوی چوئبده آبادان به مدت 7 ماه با دو جیره متفاوت وارداتی گلدکوین و داخلی بیضای شیراز از تغذیه شدند. نمونه برداری ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثر پوشش خوراکی صمغ زدو و عصاره ریحان (Ocimum basilicum) بر کیفیت فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) نگهداری شده تحت دمای 18- درجه سانتی گراد

اعظم احمدی؛ سید مهدی حسینی؛ سید مهدی اجاق؛ ابراهیم رجب زاده

دوره 15، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 105-115

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.43645

چکیده
  صمغ زدو دارای وزن ملکولی بالا و خاصیت امولسیون و ضد میکروبی بوده و عصاره ریحان نیز از خاصیت آنتی اکسیدانی و ضد میکروبی برخوردار است. در این مطالعه به بررسی اثر صمغ زدو و عصاره ریحان به عنوان پوشش خوراکی بر فیله ماهی فیتوفاگ (Hypophthalmichthys molitrix) در شرایط نگه داری (دمای 18- درجه سانتی گراد) پرداخته شد. در این پژوهش محلول های پوششی به شکل تیمار ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
جداسازی، شناسایی و کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در باکتری E.coli

فاطمه خشت زر؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی؛ ابراهیم رجب زاده؛ احمد قاسمی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 108-117

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8234

چکیده
  با توجه به اهمیت ژن هورمون رشد در آبزی پروری، در این پژوهش کلونینگ ژن هورمون رشد ماهی هامور معمولی (Epinephelus coioides) در وکتور pTZ57R/T مورد بررسی قرار گرفت. پس از خالص سازی محصول PCR توسط کیت QIAquick Gel Extraction، ژن هورمون رشد در وکتور pTZ57R/T قرار گرفت. محصول اتصال به سلول‌های مستعد E. coli سویه DH5α ترانسفورم گردید. از کلونی‌های سفید که نشان دهنده نوترکیب ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی جنسCrassostrea در سواحل بندر امام خمینی با روش تعیین توالی ژن 16S rRNA

زینب احمدی؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی؛ ابراهیم رجب زاده

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 14-22

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.15666

چکیده
  16S rRNA یکی از اجزای بخش بزرگ ریبوزومی می باشد که بوسیله‌ی ژنوم میتوکندریایی کد می‌شود و به طور گسترده‌ای در مطالعات فیلوژنتیکی مربوط به گونه‌های نزدیک و به خصوص گونه های مربوط به Crassostrea مورد استفاده قرار می‌گیرد. پلی مورفیسم توالی نوکلئوتیدی مربوط به ژن 16S rRNA ژنوم میتوکندریایی اویستر خلیج فارس (Crassostrea sp.)، در 30 نمونه اویستر جمع آوری ...  بیشتر

شناسایی و انتشار جغرافیایی 9 گونه جدید از استراکودهای بنتیک دریای مکران (عمان)

سید محمد باقر نبوی؛ سید غلامرضا موسی پناه؛ ابراهیم رجب زاده قطرمی؛ بابک مقدسی؛ ناصر مصطفوی؛ پروانه شوکت؛ سیده نرگس نبوی؛ محمود قیم اشرفی

دوره 12، شماره 1 ، اردیبهشت 1392، ، صفحه 114-122

چکیده
  به منظور مطالعه و شناسایی فون استراکودهای بنتیک در دریای مکران (عمان) از 12 ایستگاه در اعماق 30 الی 103 متر نمونه برداری های رسوب با استفاده از گرب مدل ون وین با مساحت 1/0 متر مربع برداشت شد. در هر ایستگاه 3 زیرنمونه با استفاده از کورر دستی (مساحت 15/6 سانتی متر مربع) جهت مطالعه استراکودها برداشت گردید. در این مطالعه 80 گونه استراکود شناسایی گردید ...  بیشتر