علوم زیستی دریا
شناسایی و رتبه بندی عوامل تخریب جنگل های مانگرو با استفاده از روش Promethee II

امید حسین زاده؛ مرضیه حجاریان؛ سید سجاد خضری داشکسن؛ سعیده خیاطی نژاد

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 1-12

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42318

چکیده
  جنگل‌های مانگرو در ایران اهمیت خاصی دارند. این تحقیق باهدف شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تخریب جنگل‌های مانگرو انجام‌شده است. نتایج این تحقیق می‌تواند مبنای استواری برای درک شرایط پیش روی جنگل‌های مانگرو باشد و باعث بهبود مدیریت و حفاظت جنگل‌های مانگرو شود. در این پژوهش به‌منظور شناسایی و رتبه‌بندی عوامل تخریب از روش تصمیم‌گیری ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی ژنتیکی شوورت ماهی نقره ای Sillago sihama در آبهای شمال خلیج فارس بر پایه توالی ژن سیتوکروم اکسیداز C زیر واحد I

امین اوجی فرد؛ احمد شادی؛ الهه فاتح؛ سیدجواد حسینی

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 13-22

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.44309

چکیده
  خانواده شوورت ماهیان (Sillaginids) از راسته سوف ماهی سانان (Perciformes)، نامزد مناسبی برای آبزی پروری در مناطق مصبی و کم عمق به شمار می روند. این خانواده دارای دست کم سه گونه در آبهای خلیج فارس می باشد. بررسی ژنتیکی گونه غالب این خانواده، شوورت ماهی نقره ای Sillago sihama با استفاده از ژن COI مورد ارزیابی قرار گرفت. در این بررسی، تعداد 10 نمونه از گونه مورد ...  بیشتر

بررسی وضعیت آلودگی ماهی سیم ,Abramis brama, دو ساله به انگل لیگولا اینتستینالیس ,Ligula intestinalis, در دریاچه آلاگل و رودخانه گرگانرود استان گلستان

محمد مازندرانی؛ آمنه حسینی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 23-33

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.15353

چکیده
  به منظور بررسی وضعیت آلودگی ماهی سیم دریای خزر,Abramis brama, به انگل لیگولا اینتستینالیس در استان گلستان تعداد 92 نمونه ماهی از دو منطقه گرگانرود (61 نمونه) و دریاچه آلاگل( 31 نمونه) مورد بررسی قرار گرفت. بر اساس نتایج این مطالعه، میزان شیوع آلودگی به پلروسرکوئید انگل لیگولا اینتستینالیس در ماهیان سیم دریاچه آلاگل برای ماهیان نر، ماده و مجموع ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
آشکارش جبهه‌های ساحلی خلیج عمان و فارس با الگوریتم کنی

محمد اکبری نسب؛ هاجر کارمی؛ طاهر صفرراد

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 34-44

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42959

چکیده
  جبهه‌ها مناطق باریکی هستند که به علت اختلاف در چگالی، شوری یا دما در مرز بین دو توده‌ی آب تشکیل می‌شوند. در این مطالعه، با استفاده از داده‌های دمای سطح دریای ماهواره‌ی مودیس به‌صورت ماهانه در سال‌های 2013 تا 2014، با اعمال فیلتر گوسین و الگوریتم شناسایی لبه‌ای کنی (Canny)، جبهه‌های دمایی حوالی ساحل در دریای عمان و خلیج فارس شناسایی شدند. ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی تأثیر وزنی پارامترهای موثر بر ضرایب هیدرودینامیکی در طراحی پروانه‌های نیمه مغروق

نگین دنیوی زاده؛ روزبه شفقت؛ مرتضی دردل؛ سعید محمدزاده

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 45-57

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.42946

چکیده
  شناور‌های تندروی پروازی با کاربری‌های گسترده و گوناگون تفریحی، ورزشی، تجاری و نظامی، به طور معمول دارای سرعت بالای 30 گره دریایی می‌باشند. با توجه به محدودیت‌های طراحی، به‌کارگیری سیستم نیروی محرکه در شناور‌های تندروی پروازی، یک موضوع بسیار کلیدی و حساس می‌باشد که با در نظر گرفتن ویژگی‌های مطلوب پروانه‌های نیمه‌مغروق، استفاده ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
سنتز و تعیین خواص نانوذرات آلومینیوم اکسید با استفاده از ماکرو جلبک دریایی سارگاسوم ilicifolium

حدیث کوپی؛ فواد بوعذار

دوره 17، شماره 3 ، آبان 1397، صفحه 58-64

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.40996

چکیده
  بیوسنتز نانوذرات بخش مهمی از رشته نانوتکنولوژی محسوب می شود که از نظر اقتصادی به صرفه بوده و یک روش دوستار طبیعت است که نسبت به روش های فیزیکی و شیمیایی مزایای بیشتری دارد. در این تحقیق برای اولین بار روشی سبز برای تولید نانوذرات آلفا آلومینیوم اکسید با استفاده از جلبک سارگاسوم نوعIlicifolium بعنوان محیط واکنش ارائه می شود که در آن عصاره ...  بیشتر