مطالعه روند تغییرات بافت و آنزیم های کبدی در ماهی شانک زرد باله تحت تاثیر نانو ذرات و نیترات نقره در شوری های مختلف محیطی

رحیم عبدی؛ عبداله رئیسی؛ احمد سواری؛ محمد علی سالاری علی آبادی؛ غلامرضا اسکندری

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 0-727 فروردین 2

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.303559.2446

چکیده
  ماهیان شانک زرد باله مورد نیاز به روش صید انتظاری صید و در نهایت نمونه های هم اندازه با میانگین وزن ۱۵۰ گرم انتخاب گردیدند. سپس پنج قطعه ماهی در آکواریوم های ۳۰۰ لیتری حاوی آب با شوری های متفاوت شامل خورموسی با میانگین شوری ppt 34/0 ±7/42 و اروند با میانگین شوری ppt29/0 ±4/14 در معرض غلظت بدست آمده از یک دهمh LC5096 سمیت کشنده نانو ذرات نقره ...  بیشتر

بررسی اثر اروندرود بر تغییر شوری خلیج‌فارس با استفاده از مدلسازی عددی

امید ماه پیکر؛ محمدرضا خلیل ابادی؛ کریم کنارکوهی

دوره 20، شماره 3 ، آذر 1400، ، صفحه 50-65

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.156240.2224

چکیده
  اروندرود، به‌عنوان مهم ­ترین ورودی آب شیرین­ خلیج‌فارس شناخته می ­شود و نقش مهمی در کنترل شوری خلیج‌فارس به‌ خصوص در قسمت­ های شمالی آن دارد. ازآنجاکه آب قسمت­ های شمالی خلیج‌فارس به دلیل جزر و مد در معرض تبادل با خورها و تالاب­ های مهمی (ازجمله خور موسی و تالاب شادگان) قرار دارد، میزان شوری آن، اهمیّت فوق­العاده ­ای ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
اثر سطوح متفاوت شوری آب و پروتئین جیره غذایی بر شاخص های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei Boone, 1931) جوان

زهرا معصومی؛ محمد ذاکری؛ سید محمد موسوی؛ وحید یاوری

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 1-11

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.117557.2114

چکیده
  در مطالعه حاضر اثر سطوح مختلف پروتئین جیره غذایی و شوری آب بر شاخص‌های سلولی همولنف میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) جوان مورد بررسی قرار گرفت. بدین منظور تعداد 350 قطعه میگو با متوسط وزن و طول اولیه 18/0±55/5 گرم و 15/0±81/8 سانتی‌متر، در 27 مخزن بتنی با ظرفیت 10 تن آب (طول: cm 600، عرض: cm 170 و ارتفاع: cm 100) توزیع گردیدند. تیماربندی براساس طرح ماتریکس ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تاثیر غلظت‌های مختلف شوری برپوست نواحی مختلف بدن ماهی بنی(Barbuss harpeyi)

حسن مروتی؛ مهرزاد مصباح؛ محمد مهدی شمسی؛ آناهیتا رضایی؛ خدابخش رشیدی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 89-101

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.48214

چکیده
  برای انجام این پژوهش تعداد 144 قطعه ماهی بنی سالم در پنج گروه مورد مطالعه قرار گرفتند. گروه اول به عنوان گروه شاهد در آب لوله‌کشی شهری کلرزدایی شده و چهار گروه بعدی به ترتیب در غلظت‌هایی با درجه شوری ppt4 ، ppt8، ppt12و ppt 16 در شرایط یکسان نگهداری شده و سپس به ترتیب در روزهای (1، 3، 7، 14، 21 و 28) از پوست نواحی شکمی، خط جانبی و سر ماهیان نمونه‌هایی ...  بیشتر

علوم غیر‌زیستی دریا
بررسی روند تغییرات زمانی و مکانی پارامترهای فیزیکی (دما، شوری و چگالی) آب خلیج پزم

عباس عینعلی؛ وحید چگینی

دوره 16، شماره 3 ، آبان 1396، ، صفحه 111-124

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.15354

چکیده
  در این تحقیق روند تغییرات پارامترهای فیزیکی آب دریا در خلیج پزم طی 9 دوره از مهرماه 1390 تا شهریورماه 1391 بررسی شد. پارامترهای فیزیکی آب دریا شامل درجه حرارت، شوری و چگالی آب از سطح تا بستر دریا توسط دستگاه CTDثبت شد. نتایج نشان می دهد تغییر دمای آب تابع تغییر دمای هوا است به‌طوری‌که‌ با افزایش دمای هوا در فصول گرم، دمای آب نیز افزایش می‌یابد. ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
تغییرات ریخت شناسی سلول های غنی از میتوکندری در آبشش ماهیصبیتی ((Sparidentex hasta طی سازش با شوری های مختلف محیطی با استفاده از میکروسکوپ الکترونی نگاره

هاجر پاپی؛ رحیم عبدی؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 15، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 121-131

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.10703

چکیده
  جهت تعیین تغییرات و سازش های سلولی در سطح سلول های غنی از میتوکندری تحت تاثیر شوری های مختلف محیطی، ماهی صبیتی (Sparidentex hasta) به عنوان یک گونه یوری هالین مورد مطالعه قرار گرفته است. برای انجام پروژه180عدد ماهی صبیتیدر محدوده وزنی 5/0±150 گرم و طول حدود 1±23سانتیمتربه مدت یک هفته در مواجهه مستقیم با شوری های 5، 20، 40 و ppt60 قرار داده شدند.نمونه ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی تاثیر شوری های مختلف بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا در شرایط آزمایشگاهی

ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ محمد نوری؛ ناصر آق

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، ، صفحه 1-7

چکیده
  در این تحقیق، تاثیر شوری‌های50، 100، 150، 200 و 250 ppt بر تراکم و ترکیب جمعیتی آرتمیای بکرزا مورد بررسی قرار گرفت. پس از تخم گشایی سیست‌ها،200 عدد ناپلیوس در ظروف استوانه‌ای مخروطی 5/1 لیتری حاوی یک لیتر آب با شوری‌های مذکور تا مرحله بلوغ پرورش داده شدند. پس از بلوغ آرتمیاها، 3 ماده بکرزا به صورت تصادفی از هر 5 سطح شوری جدا شده  و در 4 تکرار ...  بیشتر