علوم انسانی دریا
توسعه مدل تاثیر سیاست های سازمانی بر هدایت کارکنان در تعیین هدف و بودجه بندی ( سازمان مورد بررسی : دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر)

آرش عبدالعلی پور؛ سید رضا سید جوادین؛ فرشته امین

دوره 22، شماره 3 ، مهر 1402، ، صفحه 50-61

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.369463.2503

چکیده
  سیاست های سازمانی از جمله مسائلی هستند که در سازمان ها پیوسته جاری اند. توجه به این سیاست­ ها و تحت تاثیر قرار گرفتن افراد باعث تغییراتی در رفتار کارکنان می­ شود که می­تواند تغییرات شگرفی به همراه داشته باشد. در دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر نیز مانند سایر سازمان‌ها، سیاست‌های سازمانی تأثیرگذار است. نوع روش این پژوهش آمیخته ...  بیشتر