مهندسی دریا
حل مسیر دایره عظیمه با استفاده از روش مثلث‌های کروی ترکیبی

علی محمدی؛ مهریار علی محمدی؛ احمد ذادق آبادی؛ عباس خزایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 فروردین 1402

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.336659.2477

چکیده
  دایره عظیمه به عنوان کوتاهترین فاصله بین دو نقطه در دریانوردی از اهمیت ویژه ای برخوردار است. افسران ناوبر همواره باید توانایی محاسبه مسیر دایره عظیمه و نقاط چرخش روی این مسیر را داشته باشند. یکی از عیب های محاسبات در مسیر دایره عظیمه، حجم زیاد محاسبات و عدم قطعیت در نتیجه درست است. در این پژوهش با استفاده از روش مثلث های ترکیبی، مسیر ...  بیشتر

شبیه سازی طوفان حاره ای گونو با استفاده از مدل Advanced Hurricane WRF: حساسیت به طراحی محدوده ها، آشیانه سازی، تفکیک افقی و زمان شروع

حسین ملکوتی؛ مهریار علی محمدی

دوره 13، شماره 3 ، آذر 1393، ، صفحه 101-110

https://doi.org/10.22113/jmst.2014.8634

چکیده
  محدوده ی انتخابی، زمان های متفاوت شروع و آشیانه سازی ثابت و قابل حرکت می توانند نقش مهمی را در کیفیت پیش بینی طوفان های حاره ای ایفا کنند. طوفان حاره ای گونو (2007) تشکیل شده در دریای عرب و مدلAHW جهت مطالعه حساسیت شبیه سازی به موارد فوق انتخاب شده اند. نتایج نشان داد که از بین محدوده های انتخابی، موردی که به سمت شرق گسترش بیشتری داشته در ...  بیشتر