تأثیر جزرومد بر سخت‌پوستان زئوپلانکتونیک رودخانه بهمنشیر(شمال غربی خلیج فارس)

ساناز احمدی فالحی؛ احمد سواری؛ نسرین سخایی؛ بابک دوست شناس؛ فائده امینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 21 خرداد 1401

https://doi.org/10.22113/jmst.2022.193325.2298

چکیده
  سخت پوستان پلانکتونیک در حلقه های میانی زنجیره غذایی اکوسیستم های آبی، اهمیت ویژه ای در نقل و انتقال انرژی را دارا هستند. از این رو اثر مستقیمی را بر فراوانی و تنوع رده‌های بالاتر هرم غذایی خصوصاً ذخائر و منابع شیلاتی بر جای می‌گذارند. در این مطالعه، تأثیر سیکل کامل جزرومدی بر زیست‌‌بوم سخت‌پوستان زئوپلانکتونیک رودخانه مصبی بهمنشیر ...  بیشتر

بررسی خصوصیات ریخت شناسی و پراکنش دو گونه Indomysis annandalei و Rhopalophthalmus sp. از مایسیدها برای اولین بار از سواحل ایرانی خلیج فارس

شهرام بذرافشان؛ نسرین سخایی؛ احمد سواری؛ بابک دوست شناس؛ عبدالعلی موحدی نیا

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1392، ، صفحه 1-10

چکیده
  مایسیدها سخت پوستانی کوچک پلانکتونیک می باشند که دارای پراکنش جهانی اند و در محیطهای متنوع و اعماق مختلفی از دریاها زندگی می کنند. این مطالعه به منظور بررسی گونه های پلانکتونی میگوهای مایسید در سواحل ایرانی خلیج فارس (مصب بین رودخانه های اروند و بهمنشیر) از اسفند ماه 89 تا مهرماه 90 بصورت ماهانه انجام گردید. نمونه برداری با استفاده از ...  بیشتر