علوم انسانی دریا
نقش بنادر کوچک استان بوشهر در شبکه حمل‌و‌نقل دریایی

سیده معصومه صداقی؛ هدا فصیحی کرمی؛ سامان زارع

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22113/jmst.2020.218570.2349

چکیده
  بندر همیشه نقشی راهبردی در توسعه داخلی و خارجی تجارت برای کشورهای توسعه‌یافته و در حال توسعه ایفا می‌کند. علاوه‌براین در شرایطی که دنیا به‌سوی جهانی‌شدن پیش می‌رود و فاصله‌ها پیوسته در حال کاهش هستند، بنادر نقش فعالی را در رشد اقتصادی کشور و محدوده وابسته به خود ایفا نموده و صرفاً بازیگران منفعلی در امر حمل‌ونقل و جابه‌جایی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی CPUE، CPUA و توده زنده ماهی سنگسر معمولی (Pomadasyskaakan) در آب‌های استان بوشهر(خلیج فارس)

مهران پارسا؛ سید یوسف پیغمبری؛ احسان کامرانی؛ علی نکورو

دوره 16، شماره 1 ، اردیبهشت 1396، ، صفحه 56-65

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.15726.1539

چکیده
  صید به ازای واحد تلاش و واحد سطح و همچنین میزان توده زنده ماهی سنگسر معمولی در آب‌های استان بوشهر در بهمن ماه سال 1390 برآورد شد. منطقه نمونه‌برداری به سه ناحیه شمالی، مرکزی و جنوبی و هر ناحیه نیز به سه زیرلایه عمقی 20-10، 30-20 و 50-30 مترتقسیم بندی گردید. در این مطالعه از روش نمونه برداری تصادفی برای جمع‌آوری داده‌ها استفاده شد. نمونه‌ها ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
ارزیابی اکولوژیکی جلبک های قهوه ای ماکروسکوپی سواحل استان بوشهر

محسن حیدری؛ حسین ذوالقرنین؛ نسرین سخایی؛ عبدالعلی موحدی نیا؛ علی میرزایی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1394، ، صفحه 15-24

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.9286

چکیده
  هدف از این مطالعه بررسی تنوع زیستی و تراکم جلبک های قهوه ای سواحل خلیج فارس در استان بوشهر طی دو فصل گرم و سرد بود. بیشترین تراکم جلبک های قهوه ای در فصل بهار (20±33 عدد درمترمربع) و کمترین تراکم در فصل پاییز (9±17عدد درمترمربع) بود. در این مطالعه جلبک Cystoserriaceae myrica از بیشترین تراکم(25±41) برخوردار است، وگونه غالب در میان 6 گونه جلبک قهوه ای نمونه ...  بیشتر

بررسی غلظت فلزات سنگین (مس، روی و نیکل) بافت عضله میگوی پا سفید غربی در مزارع پرورشی استان بوشهر

علیرضا خرم آبادی؛ ابراهیم علیزاده دوغیکلایی؛ مهدی محمدی؛ فاطمه عین الهی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 91-100

چکیده
  آلودگی فلزات سنگین به طور مستقیم روی آبزی‌پروری دریایی مانند پرورش میگو تأثیر منفی می‌گذارد. فلزات سنگین انباشته شده در بدن میگو می تواند از طریق زنجیره غذایی به انسان منتقل ‌شود. در این تحقیق غلظت فلزات سنگین مس، روی و نیکل بافت عضله میگوی پا سفید غربی (Litopenaeus vannamei) مزارع پرورشی سایتهای ریگ، حله و دلوار استان بوشهر تعیین گردید. غلظت ...  بیشتر