علوم زیستی دریا
تعیین تنوع ژنتیکی جمعیت ماهیان گورخری Aphanius ginaonis و Aphanius dispar در آبهای داخلی هرمزگان و بوشهر با استفاده از نشانگر مولکولیPCR-RFLP

عصمت سلیمی؛ حسین ذوالقرنین؛ بیتا ارچنگی؛ محمدتقی رونق؛ سیداحمد قاسمی

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 1-9

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.32803

چکیده
  در این مطالعه تنوع ژنتیکی جمعیت ماهیان گورخری گنو و معمولی با استفاده از روش PCR-RFLP بررسی گردید. جهت تعیین تنوع ژنتیکی این دو ماهی در حوضه خلیج فارس، تعداد 30 نمونه ماهی گورخری گنو (Aphanius ginaonis) از چشمه آب‌ گرم‌ گنو در استان هرمزگان و 30 نمونه ماهی گورخری معمولی (Aphanius dispar) از چشمه آب گرم میراحمد در استان بوشهر جمع‌‌آوری گردید. جهت هضم آنزیمی ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
مطالعه تنوع ژنتیکی ماهی کفال پوزه باریک Liza saliens (Risso, 1810) در دو منطقه صیادی سواحل استان مازندران با استفاده از نشانگر ریزماهواره

لقمان نادری؛ علی شعبانی؛ بهاره شعبانپور؛ حمیدرضا رضایی

دوره 14، شماره 4 ، اسفند 1394، ، صفحه 22-33

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8235

چکیده
  کفال پوزه باریک گونه غیربومی دریای خزر است که در سال‌های 1930 تا 1934 از دریای سیاه به دریای خزر معرفی گردید و با موفقیت استقرار یافت و در حال حاضر از گونه‌های اقتصادی دریای خزر می‌باشد. از آنجا که هیچ اطلاعاتی در سطح مولکولی در مورد این گونه پس از 8 دهه حضور در دریای خزر وجود ندارد لذا در این مطالعه به منظور بررسی ساختار ژنتیکی کفال پوزه ...  بیشتر

بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD

ایمان قنواتی؛ حسین ذوالقرنین؛ هدی خالدی

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 81-90

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7990

چکیده
  به منظور بررسی تنوع ژنتیکی درختان حرا در سواحل استان هرمزگان با استفاده از روش مولکولی RAPD تعداد 40 نمونه از برگ درختان حرا در ایستگاه های مختلف ( بنادر جاسک، خمیر، تیاب و جزیره قشم ) جمع آوری و به آزمایشگاه منتقل و پس از استخراج DNA بوسیله 30 پرایمر در واکنش زنجیره ای پلیمراز مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج کار نشان داد که بیشترین میزان میانگین ...  بیشتر