مهندسی دریا
بررسی تأثیر ابعاد هندسی بر رفتار هیدرودینامیکی شناور دو بدنه

احمد حاجیوند؛ حسام الدین روانبخش

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 16 اردیبهشت 1397

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.121447.2132

چکیده
  توسعه گسترده طراحی و ساخت کشتی‌های چند بدنه در نیمه دوم قرن بیستم آغاز شد. امروزه، تعداد زیادی از این شناورها با طرح های مختلف ساخته می شود. با این وجود مطالعات عددی و آزمایشگاهی کمتری بر روی رفتار آنها در مقایسه با شناورهای تک بدنه انجام شده است. طول و فاصله دو بدنه از عوامل موثر بر الگوی موج ایجاد شده در اطراف و بین دو بدنه و در نتیجه ...  بیشتر

مهندسی دریا
ارائه روش ترکیبی برای تحلیل هیدرودینامیکی شناورسواث

احمد حاجیوند؛ عقیل دارایی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 30 اردیبهشت 1398

https://doi.org/10.22113/jmst.2019.152341.2213

چکیده
  پیش بینی مقاومت کشتی مهمترین بخش طراحی هیدرودینامیکی کشتی است. امروزه روش‌های محاسباتی به عنوان ابزاری متداول برای این منظور استفاده می‌شوند. محاسبه مقاومت کل شناور با روش عددی دینامیک سیالات محاسباتی به صورت دوفازی به زمان محاسباتی زیادی نیاز دارد. در روش ترکیبی ارائه شده بخش مربوط به مقاومت موج‌سازی با کمک انتگرال‌ میشل و بخش ...  بیشتر

مهندسی دریا
بررسی اثر طول موج و زاویه برخورد بر مقاومت اضافی کشتی در موج منظم

شهرزاد نیکبخت؛ احمد حاجیوند؛ مصطفی جعفرزاده خطیبانی

دوره 19، شماره 4 ، اسفند 1399، ، صفحه 40-52

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.88599.2015

چکیده
  توان مورد نیاز برای حرکت کشتی در شرایط دریایی به‌دلیل مقاومت اضافی ناشی از موج به‌شدت افزایش پیدا می‌کند. دامنه بزرگی این مقاومت اضافی بین 15 تا 30 درصد مقاومت کل آب آرام کشتی است. امروزه، یکی از موضوعات مهم در معماری کشتی طراحی بدنه شناور با مقاومت اضافی حداقل است که گازهای گلخانه‌ای کمتری تولید کند. روش‌های عددی ویسکوز و غیرویسکوز ...  بیشتر

مهندسی دریا
محاسبه ضرایب هیدرودینامیکی سکان با شبیه‌سازی آزمایش کشش استاتیکی

مولود آریان؛ احمد حاجیوند؛ مهندس اعتماد الدین رابعی

دوره 19، شماره 2 ، مرداد 1399، ، صفحه 28-41

https://doi.org/10.22113/jmst.2017.92715.2038

چکیده
  بررسی مانورپذیری در طراحی هیدرودینامیکی کشتی از اهمیت زیادی برخوردار است. در مراحل اولیه طراحی با کمک مدل‌های ریاضی می‌توان مانور شناور را پیش‌بینی نمود. برای شبیه‌سازی مانور شناور باید ضرایب هیدرودینامیکی بدنه و سکان در این مدل‌‌های ریاضی تعیین شود. با انجام آزمایش‌های مانور کپتیو یا روابط تجربی می‌توان این ضرایب را به‌دست ...  بیشتر