نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

با توجه به کاربرد روز افزون آلیاژهای آلومینیوم در صنایع مختلف، لزوم اعمال عملیات سطحی مناسب جهت افزایش مقاومت به خوردگی آنها اجتناب ناپذیر است. در این میان به دلیل استفاده شدن عناصر خاص در بعضی از گروه های آلیاژی (آلیاژهای گروه 2000 و 7000)، مشکلات خوردگی آنها نیز حادتر است. پوشش های مختلفی در این زمینه استفاده می شود. در محیط های دریائی و دیگر مناطق با رطوبت بالا، اعمال پوشش آندایزینگ، بهترین روش جلوگیری از خوردگی ورقه ای شدن آلیاژهای آلومینیوم است. در این تحقیق تاثیر دانسیته جریان های متفاوت ( 6/1 و 6/2) و اهمیت آب بندی، در افزایش مقاومت به خوردگی پوشش های آندایزینگ آلیاژهای 6T-7075، 3T-2024، 6T-6061 و 34H-5083، توسط تست پاشش مه نمک، بر طبق استاندارد 117 ASTM B بررسی شده است. نتایج بیانگر اهمیت میزان دانسیته جریان و پروسه ی آب بندی در افزایش مقاومت به خوردگی پوشش های آندایز است.

کلیدواژه‌ها