نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری، گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران Mpakdel444@gmail.com

2 گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران (نویسنده مسئول) mohagheghnia7877@gmail.com

3 گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران brmyousefi@gmail.com

4 گروه علوم سیاسی ، واحد اهواز ، دانشگاه آزاد اسلامی ، اهواز ، ایران with.policy@gmail.com

چکیده

از آغاز شکل گیری انقلاب اسلامی تا کنون گفتمان های مختلفی برای مقابله با تهدیـدات و نیز تامین منافع ملی شکل گرفته است. منطقه خلیج فارس یکی از اولویت های جمهوری اسلامی ایران بوده است. استراتژی که برای تامین امنیت منطقه خلیج فارس مطرح است، به­کارگیری تئوری بازدارندگی است. استراتژی بازدارندگی باعث ایجاد توازن در مقابله با ایالات متحده امریکا و نیز کشورهای منطقه خلیج فارس و تامین و حفظ امنیت خلیج فارس و منافع ملی می­گردد؛ چراکه سه کشور عربستان، امارات و بحرین تلاش می­کنند تا مانع برقراری یک توافق امنیتی بین ایران و کشورهای خلیج فارس شوند و  تلاش این کشورها این است که همواره پای آمریکا به خلیج فارس باز باشد تا به زعم خود مانع نفوذ ایران شوند. لذا به کارگیری استراتژی بازدارندگی جهت مقابله با عوامل بحران‌آفرین و بی‌ثبات‌ کننده و ارتقای جایگاه ایران الزامی است. با توجه به نتایج پژوهش حاضر باید گفت: تاثیر محیط امنیتی استراتژیک خلیج فارس بر سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران این است که اولاً استراتژی ما را به سمت استراتژی تدافعی برده و ثانیا سیستم بازدارندگی ما را به سمت بازدارندگی مثلثی و بازدارندگی شبکه ی رهنمون می­ کند. در این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی سعی در بررسی سیستم بازدارندگی جمهوری اسلامی ایران در حوزه خلیج فارس شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات