ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی (Huso huso) از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا

سارا جرجانی؛ عبدالمجید حاجی مرادلو؛ افشین قلیچی؛ نور محمد مخدومی؛ رضوان ا… کاظمی

دوره 11، شماره 2 ، مرداد 1391، ، صفحه 36-45

چکیده
  ساختار میکروسکوپی روده فیل ماهی از مرحله تفریخ تا زمان رهاسازی به دریا با استفاده از میکروسکوپ نوری مورد مطالعه قرار گرفت. لاروها در محلول بوئن فیکس شد. سپس مراحل آبگیری و آغشتگی به پارافین انجام گردید. مقاطع بافتی به ضخامت 7- 5 میکرون تهیه و به روش‌های هماتوکسیلین و ائوزین و پریودیک اسید شیف رنگ آمیزی شدند. لارو یک روزه دارای روده ابتدایی ...  بیشتر