بررسی پراکنش و تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه بین جزر و مدی خلیج چابهار

آرش شکوری؛ عبدالصمد دهقان؛ مریم یزدانی فشتمی

دوره 14، شماره 3 ، آذر 1394، ، صفحه 1-13

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.12278

چکیده
  پویایی جمعیت‌ها در ارتباط با محیط زیست آنها است و ثبات زیستگاه و شرایط محیطی به عنوان عامل موثر در تنوع زیستی و فراوانی موجودات زنده مطرح می‌باشد. هدف اصلی از این مطالعه ت تنوع زیستی خرچنگ‌های بستر نرم منطقه جزر و مدی خلیج چابهار می باشد، در طی این پژوهش درصد مواد آلی، رطوبت، دانه بندی رسوب، تراکم، غالبیت، غنای گونه‌ای و یکنواختی ...  بیشتر

شناسایی گونه ای و بررسی تاثیر پدیده مانسون بر خرچنگ های خانواده Ocypodidae(Decapoda: Brachyura) در مناطق جزر و مدی دریای عمان، استان هرمزگان

ایلیا اعتمادی دیلمی؛ احمد سواری؛ تورج ولی نسب؛ نسرین سخایی

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 16-30

چکیده
  با توجه به کمبود اصلاعات در خصوص ترکیب گونه های خرچنگ در دریای عمان و همچنین تاثیر پدیده های جوی نظیر مانسون تابستانه بر اکولوژی این گونه ها، در این مطالعه، طی سه فصل مانسونی سال 1389 اقدام به شناسایی و بررسی اکولوژی دو جنس Uca و Ocypode از خانواده Ocypodidae شد که گونه هایUca iranica (Pretzmann, 1971)  و  Uca sindensis (Alcock, 1900) از منطقه جاسک و خور خلاصی و گونه ...  بیشتر