علوم زیستی دریا
بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های نرم تن مرکب (Sepia pharaonis) به روش میکروستلایت در مناطق بندرعباس و بوشهر

هدایت یاورمقدم؛ حسین ذوالقرنین؛ محمدعلی سالاری علی آبادی؛ سعید کیوان شکوه؛ محمد مدرسی

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 1-7

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.38445

چکیده
  در این مطالعه به منظور بررسی تنوع ژنتیکی جمعیت‌‌های ماهی مرکب ببری در دو منطقه بندرعباس و بوشهر با استفاده از 6 جفت از نشانگرهای ملکولی میکروستلایت، تعداد 51 نمونه از مناطق بندرعباس و بوشهر جمع آوری و مقداری از بازوی (تانتاکول) هر نمونه در الکل اتیلیک 96 درصد قرارداده شد و به آزمایشگاه بیوتکنولوژی دانشگاه علوم و فنون دریایی خرمشهر منتقل ...  بیشتر

علوم زیستی دریا
بررسی ساختار ژنتیک ماهی کفال طلایی (Liza aurata ) در تالابهای گمیشان و تالاب انزلی با روش مولکولی میکروستلایت

محمد بهروز؛ مهرنوش نوروزی؛ آمنه امیرجنتی؛ محمد هادی سمیعی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 29-39

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.8577

چکیده
  ساختار ژنتیکی ماهی کفال طلایی Liza aurata در تالابهای گمیشان و انزلی با استفاده از 6 جایگاه میکروستلایت (Muce55 ،Muce37 ،Muso10،Muco16 ،Muso19 ،Muso22) بررسی گردید. در مجموع ٦٠ نمونه بالغ ماهی کفال از دو منطقه تالابهای گمیشان و انزلی جمع آوری شد. تمامی پرایمرهای مورد استفاده در طی واکنش زنجیره ای پلی مراز با موفقیت تکثیر شدند و چند شکل (پلی مورف) نشان دادند ...  بیشتر