علوم انسانی دریا
توقیف نفت‌کش‌های یونان و ایران از منظر حقوق بین‌الملل دریاها

بهزاد سیفی

دوره 22، شماره 2 ، تیر 1402، ، صفحه 50-67

https://doi.org/10.22113/jmst.2023.384787.2512

چکیده
  توقیف کشتی­ ها در قلمروهای مختلف دریایی از چالش­ های اساسی حقوق بین­ الملل دریاها می­ باشد که منجربه بروز اختلافات حقوقی میان دول صاحب پرچم و ساحلی و گاها دولت ثالث می­ گردد. گارد ساحلی یونان نفتکش روسی پگاس/لانا را که حامل محموله نفتی ایران بود، در روز سه‌شنبه ۱۹ آوریل 2022 در آب‌های جزیره اویا یونان، به­ دلیل نقض تحریم‌های ...  بیشتر