معرفی پروتکل استاندارد غنی‌سازی ناپلی Artemia urmiana با روغن کلزا

سروه قادرپور؛ ناصر آق؛ فرزانه نوری؛ اسلام احمدیان

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 61-70

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7988

چکیده
  این پژوهش با هدف ارائه پروتکل استاندارد غنی¬سازی Artemia urmiana با روغن کلزا انجام شد. غنی¬سازی ناپلی A.urmiana در سه تراکم ناپلی و با سه غلظت روغن کلزا صورت گرفت که اثرات آن بر درصد بقا، طول کل و میزان اسیدهای چرب ناپلی A.urmiana در زمان¬های 6، 9، 12، 15 و 18 ساعت بعد از غنی¬سازی مورد ارزیابی قرار گرفت. سیست¬های A.urmiana طبق روش استاندارد تخم¬گشایی ...  بیشتر

بررسی بافت شناسی کلاسیک روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei) تحت تاثیر پربیوتیک اینولین

امین اوجی فرد؛ عبدالمحمد عابدیان کناری؛ علی طاهری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1392، ، صفحه 4-14

چکیده
  تاثیر پربیوتیک اینولین بر شاخص های رشد، مورفولوژی روده و پروفیل اسیدهای چرب میگوی وانامی (Litopenaeus vannamei)  با وزن متوسط 03/0±21/3 گرم به مدت 5 هفته مورد بررسی قرار گرفت. آزمایش با 3 تکرار درون مخازن پلی اتیلنی مدور با ظرفیت 300 لیتر و با تراکم ذخیره سازی 25 عدد میگو در مرکز آبزی پروری شیلات (استان بوشهر، دلوار) انجام گرفت. اینولین در 2 سطح (صفر ...  بیشتر