علوم زیستی دریا
بررسی اثرات مقایسه ای مخمر نانوایی صنعتی دستکاری شده و مخمر Lansy PZ بر ترکیب اسید چرب بالغین Artemia urmiana و Artemia franciscana

فرهاد طالبی؛ رامین مناف فر؛ ابوالقاسم اسماعیلی فریدونی؛ جواد عبدی

دوره 15، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 51-65

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.9000

چکیده
  اخیرا بدلیل مشکلات موجود در تهیه مخمر Lansy-PZ، امکان جایگزینی آن با انواع دیگر از مخمرها از جمله مخمر نانوایی صورت می گیرد. در این مطالعه، تاثیر شش جیره غذایی مخمری (مخمر Lansy PZ، مخمر غنی شده با HUFA، مخمر بدون لایه مانوپروتئین و غنی شده با HUFA، مخمر بدون لایه مانوپروتئین، مخمرهای ساده 100 و 50 درصد از جیره غذایی) روی ترکیب و مقدار اسیدهای چرب ...  بیشتر

تأثیر ال- کارنیتین بر میزان رشد،بقاء، تولید مثل و ترکیب اسیدهای چرب parthenogenetic Artemia در شرایط آزمایشگاهی

یاسمن خامه چین؛ رامین مناف فر؛ امیر توکمه چی؛ ویدا حجتی؛ امید ملکی بالاجو

دوره 12، شماره 2 ، شهریور 1392، ، صفحه 56-47

چکیده
  ارزش غذایی و برخی ویژگی‌های خاص آرتمیا موجب شده است که این موجود به عنوان یک غذای زنده و یک مدل بیولوژیک در آبزی‌پروری و تحقیقات مورد توجه قرار گیرد. ال- کارنیتین به عنوان یک مکمل غذایی باعث تحریک اکسیداسیون اسیدهای چرب، افزایش احتباس نیتروژن و افزایش مقاومت در برابر استرس‌های محیطی می‌شود که اخیراً کاربرد جالبی در پرورش موجودات ...  بیشتر