مهندسی دریا
بکارگیری الگوریتم هوشمند حفاظت در فیدرهای کابلی

محمد یوسفی کیا؛ احسان غریب رضا

دوره 19، شماره 3 ، آذر 1399، ، صفحه 39-51

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.102186.2069

چکیده
  هدف نهایی مجموعه صنعت برق، تأمین انرژی مطمئن می‌باشد. از این رو تشخیص درست و بهنگام خطا همواره مهمترین دغدغه بهره‌برداران شبکه برق بوده است. در سال‌های اخیر استفاده از کابل به طور روزافزون افزایش یافته و تشخیص خطا و محل آن را با چالش مواجه ساخته است. چنانچه شبکه کابلی مورد نظر برای کاربردی خاص از جمله کابل اتصال ژنراتور یا شبکه برق ...  بیشتر

مهندسی دریا
بهبود پروفیل ولتاژ سیستم الکتریکی شناور با بکارگیری جبران ساز توان راکتیو

محمد پورامیران؛ محمد یوسفی کیا

دوره 19، شماره 1 ، اردیبهشت 1399، ، صفحه 39-51

https://doi.org/10.22113/jmst.2018.91092.2029

چکیده
  در این پژوهش جبرانسازی توان راکتیو در شناور به عنوان یک عامل کمکی برای بهبود شرایط ژنراتور و نیز افزایش میزان بهره وری سوخت مصرفی کشتی در نظر گرفته شده است. برای تحقق این منظور شبکه الکتریکی ساده شده‌ی یک کشتی نظامی تماماً الکتریکی شامل بار پیشرانه، بارهای توزیع، سنسور و دیگر بارهای اضطراری و بارهای پالسی (سلاح های ریلی، سکوی پرتاب ...  بیشتر