علوم زیستی دریا
اندازه گیری میزان غلظت نیمه کشنده اسانس آویشن باغی در ماهی قزل‌آلا

امیر شفیقی؛ مجتبی شکراله زاده طالشی؛ جلال حسن؛ اشکان زرگر

دوره 17، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 59-67

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.32077

چکیده
  امروزه اهمیت استفاده ازگیاهان دارویی درمبارزه با بیماری‌های عفونی و غیرغفونی کاملا آشکار بوده و لزوم جایگزینی آنها با داروهای شیمیایی به‌دلیل خواص چند‌گانه آنها در پیش‌گیری و درمان بسیاری ازبیماری‌ها به‌ویژه در صنعت آبزی‌پروری ضروری به نظر می‌رسد. این مطالعه با هدف بررسی سمیت حاد (LC50-96h)اسانس آویشن باغی در بچه ماهی قزل‌آلای ...  بیشتر