شناسایی لارو ماهیان درلایه ی سطحی دریای عمان درمحدوده ی استان هرمزگان

مریم عباس زاده؛ علیرضا شایسته فر؛ علی سالارپوری؛ احمد همتا

دوره 13، شماره 4 ، بهمن 1393، ، صفحه 91-100

https://doi.org/10.22113/jmst.2015.7991

چکیده
  هدف از این تحقیق شناسایی خانواده های لارو ماهیان موجود در لایه های سطحی دریای عمان درمحدوده ی شرق استان هرمزگان بود. بدین منظور طی سه روز در اردیبهشتماه سال 1390 از 14 ایستگاه جداگانه توسط تور بونگو با چشمه ی 500 میکرون و بصورت کشش مورب، توسط شناور تایلندیPrantlay 10نمونه برداری ها از دریای عمان صورت گرفت و فاکتورهای غیر زیستی (دما، شوری و PH) ...  بیشتر