نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

پژوهشکده علوم دریایی، گروه حقوق و مطالعات راهبردی، مؤسسه ملی اقیانوس‌شناسی

چکیده

روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی، بخش مهمی از بدنه حقوق بین‌الملل معاهدات به‌شمار می‌روند. کنوانسیون 1982 ملل متحد راجع به حقوق دریاها در پاره‌ای از موضوعات مقررات متفاوتی در باب روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلافات بین‌المللی پیش‌بینی نموده است که گاهی فراتر از مقررات عمومی مربوط به حل و فصل اختلافات بین‌المللی در آن کنوانسیون است. از همین رو، در این موارد با فرایندهای کمابیش متنوعی روبرو می‌شویم که گرچه در بادی امر حاکی از تنوع در راهکارها و روش‌های فیصله اختلافات است، در عین حال به نظر می‌رسد کاشف از نوعی پیچیدگی و اجمال در ساختار نیز باشد. یکی از این موارد، روش‌های مسالمت‌آمیز حل و فصل اختلاف بین‌المللی حادث در نتیجه انجام فعالیت‌های تحقیقاتی علمی دریایی است. از آن‌جایی که مقررات راجع به تحقیقات علمی دریایی در کنوانسیون 1982 حقوق دریاها از بسیاری از جهات یک نوآوری قلمداد می‌شود که از رهگذر توسعه تدریجی حقوق بین‌المللی رخ داده است، تدوین‌کنندگان این کنوانسیون فرایندی متنوع برای حل و فصل مسالمت‌آمیز اختلافات احتمالی بین‌المللی حادث در نتیجه این سلسله فعالیت‌های تحقیقاتی تدارک دیده‌اند. این تنوع تا حد زیادی به پیچیدگی در فهم و درک، و مألاً، اجرای این فرایند انجامیده است که نیازمند بررسی و موشکافی در این نوشتار است.

کلیدواژه‌ها