نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشگاه ملایر

چکیده

در این مقاله طیف انعکاسی، عبوری و جذبی از نانولایه فلزی با استفاده از معادلات هیدرودینامیکی کوانتومی مورد بررسی قرار گرفته است. از نانولایه‌های فلزی می‌توان جهت پوشش وسایل برای جلوگیری از ردیابی آنها استفاده کرد که روی سطح خارجی زیردریایی‌ها، کشتی‌ها، هواپیماها و غیره لایه نشانی می‌شوند. همچنین از پوشش این نانولایه‌ها در وسایل گوناگون نظیر سلول‌های خورشیدی، شیشه‌های رفلکسی و غیره استفاده می‌شود. در بعضی از وسایل برای مثال سلول‌های خورشیدی هر چه توان جذب افزایش یابد کارایی سیستم زیاد می شود و در برخی وسایل بهتر است که توان انعکاسی بالا باشد، برای مثال شیشه‌های رفلکسی. بنابراین مطالعه توان بازتاب، جذب و انتشار امواج الکترومغناطیسی در تیغه پلاسمای کوانتومی حائز اهمیت است. با تلفیق معادلات هیدرودینامیکی کوانتومی با معادلات ماکسول در حضور میدان مغناطیسی ضرایب انعکاس، عبور و جذب امواج الکترومغناطیسی از نانولایه که آنرا بصورت تیغه پلاسمایی کوانتومی در نظر گرفته‌ایم بدست آورده شده است. بطور واضح نشان داده شده است که با در نظر گرفتن جمله پتانسیل بوهم کوانتومی باعث پیدایش ضریب شکست کوانتومی برای موج لانگموئیر می‌شود که این ضریب شکست مشابه کلاسیکی ندارد. با استفاده از مقادیر عددی و با بهره‌گیری از نرم افزار متمتیکا ضرایب جذب در حالتهای گوناگون رسم شدند. روش ارائه شده ما را قادر می سازد که در کاربردهای عملی با تنظیم میدان مغناطیسی خارجی یکنواخت به کنترل توان انعکاسی و یا جذب امواج الکترومغناطیسی در تیغه پلاسمایی کوانتومی بپردازیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات