مهندسی دریا
تحلیل سازه‌ای پروانه کامپوزیتی دریایی به روش اجزاء محدود و بهینه سازی لایه چینی پره‌ها با استفاده از الگوریتم ژنتیک

عبدالله عیدانی نژاد؛ عبدالرضا کبیری عطاآبادی؛ سیدحسین دیباجیان؛ امین مردان

دوره 16، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 62-77

https://doi.org/10.22113/jmst.2016.14147

چکیده
  در سالیان اخیر تقاضا برای استفاده از کامپوزیت‌ها در صنایع دریایی به دلیل بهبود عملکرد سازه‌ای و هیدرودینامیکی سازه‌های دریایی افزایش یافته است. از نظر تجاری مواد اولیه برای ساخت پره‌های کامپوزیتی موجود می‌باشد. ولی آنچه که بسیار اهمیت دارد، ترکیب صحیح از الیاف، رزین و قراردادن لایه‌ها بر روی یکدیگر برای دستیابی به سازه‌ای با ...  بیشتر