به اطلاع می‌رساند در آخرین ارزیابی و رتبه‌بندی نشریات معتبر علمی وزارت علوم تحقیقات و فناوری (سال 96) رتبه مجله علوم و فنون دریایی به رتبه B ارتقاء یافته است. شایان ذکر است که دفتر برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری امور پژوهشی با هدف ارتقای نشریات علمی کشور، طرح رتبه‌بندی نشریات علمی را بر اساس شاخص‌های مهمی چون وضعیت انتشار، نمایه در پایگاه‌های اطلاعات علمی، دارا بودن سامانه استاندارد، تکمیل اطلاعات در سامانه ارزیابی نشریات علمی، کیفیت مقالات و داوری آن‌ها، مورد بررسی و ارزیابی قرار می‌دهد و بر اساس آن نشریات را در چند سطح رتبه بندی می‌نماید.

 

http://journals.msrt.ir/